Skylt efni

Mast

Ráðherra hættir við gjaldskrárhækkanir Matvælastofnunar
Fréttir 13. október

Ráðherra hættir við gjaldskrárhækkanir Matvælastofnunar

Kristján Þór Júlíusson, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, hefur ákveðið að hætta við að hækka gjaldskrár Matvælastofnunar á árinu 2020 vegna áhrifa COVID-19 heimsfaraldursins á íslenska matvælaframleiðendur.

Nýr forstjóri MAST telur að viðhorf til eftirlits þurfi að breytast
Fréttir 15. september

Nýr forstjóri MAST telur að viðhorf til eftirlits þurfi að breytast

Hrönn Ólína Jörundsdóttir var á dögunum skipuð í embætti forstjóra Matvælastofnunar. Hún tekur við starfinu af Jóni Gíslasyni, sem gegndi embættinu í 15 ár. Hún segist koma að starfinu með nokkuð frjálsar hendur og er fráfarandi forstjóra þakklát fyrir að skilja borðið eftir hreint en nokkur stór verkefni bíða hennar.

Átján sækja um stöðu forstjóra Matvælastofnunar
Fréttir 7. maí

Átján sækja um stöðu forstjóra Matvælastofnunar

Tilkynnt hefur verið um, hverjir sóttu um stöðu forstjóra Matvælastofnunar. Átján umsóknir bárust, en sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra mun skipa nefnd til að meta hæfni umsækjenda. Jón Gíslason, forstjóri Matvælastofnunar, er ekki meðal umsækjenda en hann hefur gegnt stöðunni undanfarin15 ár.

Grunur um salmonellu í kjúklingi
Fréttir 7. desember

Grunur um salmonellu í kjúklingi

Matvælastofnun vekur athygli neytenda á grun um salmonellu í ferskum kjúklingi frá Matfugli. Dreifing hefur verið stöðvuð og varan innkölluð.

Kröfur vegna heyútflutnings til Noregs
Fréttir 3. ágúst

Kröfur vegna heyútflutnings til Noregs

Vegna mikilla þurrka í Noregi síðustu vikur er víða skortur á heyi og hafa Norðmenn því leitað til annarra landa, m.a. til Íslands vegna innflutnings á heyi. Slíkum innflutningi getur þó fylgt áhætta þar sem smitefni geta borist á milli dýra með þessum hætti.

Sjúkdómsvaldandi bakteríur eru hluti af örveruflóru sauðfjár og nautgripa
Fréttir 19. júlí

Sjúkdómsvaldandi bakteríur eru hluti af örveruflóru sauðfjár og nautgripa

Komið hefur í ljós að E.coli bakteríur sem geta myndað eiturefni og valdið alvarlegum sýkingum eru hluti af örveruflóru sauðfjár og nautgripa hér á landi. Fyrstu niðurstöður skimunar á vegum Matvælastofnunar benda til að salmonella sé fágæt í svínakjöti á markaði. Hvorki salmonella né kampýlóbakter hafa greinst í kjúklingasýnum í skimununum sem nú ...

Fjárfestingastuðningur í sauðfjárrækt vegna framkvæmda 2018
Fréttir 5. júní

Fjárfestingastuðningur í sauðfjárrækt vegna framkvæmda 2018

Matvælastofnun hefur lokið yfirferð umsókna um fjárfestingastuðning í sauðfjárrækt vegna framkvæmda á árinu 2018. Alls bárust 67 umsóknir, en sótt var um rafrænt á þjónustugátt Matvælastofnunar.

Fjárfestingastuðningur í nautgriparækt vegna framkvæmda 2018
Fréttir 1. júní

Fjárfestingastuðningur í nautgriparækt vegna framkvæmda 2018

Matvælastofnun hefur lokið yfirferð umsókna um fjárfestingastuðning í nautgriparækt vegna framkvæmda á árinu 2018. Alls bárust 190 umsóknir, en sótt var um rafrænt á Bændatorginu. Af þeim voru 181 umsóknir samþykktar, þar af 77 framhaldsumsóknir, en 9 umsóknum var hafnað.

Hestaeigandi sviptur ellefu hrossum
Fréttir 17. maí

Hestaeigandi sviptur ellefu hrossum

Matvælastofnun hefur tekið 11 hross úr vörslu umráðamanns á bæ á Suðurlandi. Ástæða vörslusviptingar er að kröfum stofnunarinnar um bætta fóðrun hefur ekki verið sinnt.

Óheimilt er að vængstýfa skrautfugla
Fréttir 4. maí

Óheimilt er að vængstýfa skrautfugla

Matvælastofnun vekur athygli á að skv. reglum um velferð gæludýra er óheimilt að vængstýfa skrautfugla nema í sérstökum undantekningartilvikum. Með vængstýfingu er átt við klippingu á vængfjöðrum þannig að fuglinn verði ófleygur.

Starfsemi Hundaræktarinnar í Dalsmynni stöðvuð
Fréttir 17. apríl

Starfsemi Hundaræktarinnar í Dalsmynni stöðvuð

Matvælastofnun hefur tekið ákvörðun um stöðvun starfsemi Hundaræktarinnar í Dalsmynni á grundvelli laga um velferð dýra. Ástæða stöðvunar er að kröfur stofnunarinnar um varanlegar úrbætur hafa ekki verið virtar, einkum varðandi þjálfun, umönnun og umhirðu hundanna þ.m.t. hreinlæti og skráningar.

Grísir í garðinum
Fréttir 12. apríl

Grísir í garðinum

Síðustu ár hefur færst í vöxt að bændur og aðrir einstaklingar kaupi einstaka svín til að ala sjálfir, sérstaklega yfir sumartímann.

Viðbúnaður vegna fuglaflensu
Fréttir 19. mars

Viðbúnaður vegna fuglaflensu

Eins og alltaf á þessum árstíma metur Matvælastofnun í samvinnu við sérfræðinga á Tilraunastöðinni á Keldum og í Háskóla Íslands, hvort hætta sé á að farfuglarnir okkar beri með sér fuglaflensusmit til landsins.

Um 99% galtargrísa eru nú bólusettir gegn galtarlykt
Fréttir 8. mars

Um 99% galtargrísa eru nú bólusettir gegn galtarlykt

Hefðbundin gelding á galtargrísum þekkist varla lengur hér á landi og er það mikil breyting á stuttum tíma til bættrar dýravelferðar og sennilega sú hraðasta sem þekkist í heiminum.

Tafir á ársuppgjöri stuðningsgreiðslna til sauðfjárbænda
Fréttir 6. febrúar

Tafir á ársuppgjöri stuðningsgreiðslna til sauðfjárbænda

Búnaðarstofa Matvælastofnunar vill koma á framfæri að óviðráðanlegar tafir hafa orðið á uppgjöri á heildarframlagi til sauðfjárbænda vegna ársins 2017 og fyrstu greiðslu beingreiðslna á árinu 2018 miðað við það sem áður hafði verið gefið út. Í tilkynningu frá Mast er beðist velvirðingar á töfunum.

Eftirlit með áburði 2017
Fréttir 5. febrúar

Eftirlit með áburði 2017

Matvælastofnun tók 50 áburðarsýni af 50 áburðartegundum á árinu 2017. Við efnamælingar stofnunarinnar kom í ljós að tvær áburðartegundir voru með of lítið magn næringarefna miðað við merkingar.

Sláturbann og bann á flutningum nautgripa
Fréttir 17. nóvember

Sláturbann og bann á flutningum nautgripa

Matvælastofnun hefur lagt bann á markaðssetningu afurða og slátrun til manneldis og flutning gripa frá bænum Eystri-Grund við Stokkseyri. Nautgripir á bænum höfðu aðgang að óvörðum og götuðum sekkjum af kjötmjöli sem ætlað var að nota sem áburð í flög en kjötmjöl er óheimilt í fóðri fyrir dýr í matvælaframleiðslu.

Vitundarvika um skynsamlega notkun sýklalyfja
Fréttir 15. nóvember

Vitundarvika um skynsamlega notkun sýklalyfja

Hin alþjóðlega vitundarvika um skynsamlega notkun sýklalyfja hófst mánudaginn 13.nóvember og stendur yfir til föstudagsins 19. nóvember.

Mast vill sýni
Fréttir 12. október

Mast vill sýni

Drepist kind heima á bæ, finnist dauð eða er lógað vegna vanþrifa, sjúkdóms eða slyss, óskar Matvælastofnun eftir því að sauðfjáreigendur hafi samband við héraðsdýralækni sinn sem mun sjá til þess að sýnin séu tekin eða leiðbeinir við að senda hausa beint á Keldur. Sýnatökurnar og sendingarkostnaður verður í öllu falli sauðfjáreigendum að kostnaðar...

Unnar eggjaafurðir fluttar til landsins frá Hollandi
Matvælafyrirtæki kært vegna skjalafals
Fréttir 2. ágúst

Matvælafyrirtæki kært vegna skjalafals

Matvælastofnun hefur kært matvælafyrirtæki til lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu, en fyrirtækið er staðsett þar. Rökstuddur grunur er um að fyrirtækið hafi falsað niðurstöður greininga á vatnssýni og reynt með því að blekkja Matvælastofnun sem opinberan eftirlitsaðila.

Matvælaöryggi, heilbrigðismál, neytendamál og dýravelferð stöðugt í brennidepli
Fréttir 1. ágúst

Matvælaöryggi, heilbrigðismál, neytendamál og dýravelferð stöðugt í brennidepli

Í starfsskýrslu Matvælastofnunar 2016 er farið yfir starfssvið og helstu verkefni stofnunarinnar, rekstur og fjármál. Auk þess er í sérköflum fjallað um matvælaöryggi og neytendamál, heilbrigði og velferð dýra, inn- og útflutning, sjúkdóma og sýkinga sem beint eða óbeint geta smitast náttúrulega milli manna og dýra og búnaðarmál.

Sýklalyfjaónæmi mikið samkvæmt nýrri skýrslu
Fréttir 23. febrúar

Sýklalyfjaónæmi mikið samkvæmt nýrri skýrslu

Matvælaöryggisstofnun Evrópu (EFSA) og Sóttvarnastofnun Evrópu (ECDC) gáfu út nýja skýrslu um sýklalyfjaónæmi í bakteríum sem finnast í mönnum, dýrum og matvælum.

Nóróveira í frosnum jarðaberjum
Fréttir 9. febrúar

Nóróveira í frosnum jarðaberjum

Matvælastofnun hefur borist tilkynning frá hraðviðvörunarkerfi Evrópu um matvæli og fóður (RASFF) um nóróveirumengun í frosnum jarðarberjum frá COOP.

Fjöldi breytinga sem bændur þurfa að kynna sér
Fréttir 12. janúar

Fjöldi breytinga sem bændur þurfa að kynna sér

Um áramótin tóku í gildi margar breytingar á reglugerðum í tengslum við nýju búvörusamningana og rammasamning ríkis og bænda. Reglugerðarbreytingarnar hafa talsverð áhrif á útgreiðslur stuðningsgreiðslna til bænda og margt sem þeir þurfa að kynna sér í framhaldi af þeim.

Aðbúnaður hvergi í líkingu við það sem sást hjá Brúneggjum
Fréttir 1. desember

Aðbúnaður hvergi í líkingu við það sem sást hjá Brúneggjum

Í Kastljósi Ríkisútvarpsins síðastliðið mánudagskvöld var fjallað um slæman aðbúnað og óviðunandi ástand varphæna á eggjabúum Brúneggja að Teigi í Mosfellsbæ og á Stafholtsveggjum 2 í Borgarfirði.

Ólíklegt að skortur verði á eggjum fyrir jól
Fréttir 29. nóvember

Ólíklegt að skortur verði á eggjum fyrir jól

Stærstu verslanakeðjur landsins og fleiri verslanir hafa tekið egg frá Brúneggjum úr sölu eftir umfjöllun Kastljós fyrr í vikunni. Þar sem markaðshlutdeild Brúneggja er nokkuð stór hefur komið upp kvittur um hugsanlegan skort á eggjum fyrir jólin.

Margt breytist með nýjum búvörusamningum
Fréttir 17. nóvember

Margt breytist með nýjum búvörusamningum

Álag á starfsfólk Búnaðarstofu Matvælastofnunar er mikið þessa dagana. Stærsti kvótamarkaður mjólkur í sögunni er nýlokið, sem jafnframt var sá síðasti, og síðan er vinna komin á fullt við innleiðingu á nýjum búvörusamningum sem taka gildi frá og með næstu áramótum.

Bændur sem ekki standast skilyrði gæðastýringar missa greiðslur
Fréttir 22. september

Bændur sem ekki standast skilyrði gæðastýringar missa greiðslur

Umræða um dýravelferð hefur verið talsverð í þjóðfélaginu undanfarið. Dýravelferð er einn af mörgum þáttum í gæðastýringu í sauðfjárrækt sem Matvælastofnun hefur eftirlit með.

Tilboðsmarkaður með greiðslumark mjólkur 1. september
Fréttir 1. september

Tilboðsmarkaður með greiðslumark mjólkur 1. september

Matvælastofnun bárust 76 gild tilboð um kaup og sölu á tilboðsmarkaði með greiðslumark mjólkur þann 1. september 2016, sem nú er lokið. Markaðurinn að þessu sinni var með þeim stærstu frá upphafi markaðar fyrir greiðslumark mjólkur.

Varnir gegn útbreiðslu spánarsnigils
Fræðsluhornið 13. júlí

Varnir gegn útbreiðslu spánarsnigils

Spánarsnigill (Arion vulgaris) er rauðgulleitur snigill. Fullvaxinn er hann stór miðað við snigla. Hann getur verið til ama í ræktun og hér á landi telst hann til framandi og ágengra dýra.

Sauðfé hefur fækkað um nær 40% með tilheyrandi stórminnkun beitarálags
Fréttir 26. maí

Sauðfé hefur fækkað um nær 40% með tilheyrandi stórminnkun beitarálags

Miklar breytingar hafa orðið á íslenskum bústofni á síðustu 33 árum hvað fjölda dýra varðar samkvæmt nýjum tölum búnaðar­málaskrifstofu Matvæla­­stofnunar Íslands (MAST). Þannig hefur vetrarfóðruðu sauðfé fækkað um 307 þúsund, eða um 38,5%. Það þýðir að dregið hefur stórlega úr beitarálagi samfara aukinni uppgræðslu og aukningu gróðurþekju af völdu...

Framleiðsla á nautgripakjöti komin yfir 4.000 tonn
Fréttir 20. maí

Framleiðsla á nautgripakjöti komin yfir 4.000 tonn

Samkvæmt yfirliti frá Búnaðarmálaskrifstofu MAST var framleiðsla á nautgripakjöti rétt rúmlega 4.000 tonn síðast liðna tólf mánuði, maí 2015 til apríl 2016, sem er 16,8% aukning frá árinu á undan. Á heimasíðu Landsambands kúabænda segir að salan á sama tímabili hafi verið 3.970 tonn, sem

Umráðamaður hrossa
Fréttir 26. apríl

Umráðamaður hrossa

Bætt hefur verið inn nýrri skráningu í WorldFeng, upprunaættbók íslenska hestsins, en það er skráning á umráðamanni hvers hests.

Starfsemi sláturhússins og afurðastöðvarinnar í Seglbúðum stöðvuð
Fréttir 1. mars

Starfsemi sláturhússins og afurðastöðvarinnar í Seglbúðum stöðvuð

Í tilkynningu sem Matvælastofnun sendi frá sér í morgun kemur fram að starfsemi sláturhússins í Seglbúðum í Skaftárhreppi hafi verið stöðvuð og markaðssetning afurða þaðan einnig.

Nýjar reglur um velferð gæludýra
Fréttir 22. febrúar

Nýjar reglur um velferð gæludýra

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið hefur gefið út nýja reglugerð um velferð gæludýra. Með gildistökunni hafa nýju dýravelferðarlögin verið útfærð fyrir allar helstu dýrategundirnar sem löggjöfin nær yfir.

Plöntusjúkdómur sem getur valdið miklum skaða barst til landsins með rósagræðlingum
Fréttir 25. janúar

Plöntusjúkdómur sem getur valdið miklum skaða barst til landsins með rósagræðlingum

Nýr plöntusjúkdómur hefur greinst á Íslandi. Skaðvaldurinn er baktería sem barst til landsins með innflutningi á rósagræðlingum. Bakterían herjar á ýmsar plöntutegundir og getur valdið miklum afföllum í kartöflu- og tómatarækt og hjá fleiri tegundum. Mast telur að búið sé að hefta útbreiðsla sjúkdómsins.

Óheimilt að hafa fleiri kýr en legubása
Fréttir 5. janúar

Óheimilt að hafa fleiri kýr en legubása

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti staðfesti nýlega synjun Matvælastofnunar á beiðni bónda á Norðurlandi eystra sem hafði um nokkurra ára skeið haldið yfir 100 kýr í fjósi sem var hannað fyrir 92 kýr með 92 legubásum.

Skrifstofa búnaðarmála tekur til starfa á nýju ár
Fréttir 28. desember

Skrifstofa búnaðarmála tekur til starfa á nýju ár

Um næstu áramót færast stjórn­sýsluverkefni, sem Búnaðar­stofa sinnti á þessu ári, til Matvælastofnunar. Þetta var ákveðið á Alþingi fyrr á árinu við breytingar á búvörulögum.

Álagning plöntueftirlitsgjalds dæmd ólögmæt
Fréttir 11. nóvember

Álagning plöntueftirlitsgjalds dæmd ólögmæt

Íslenska ríkið var nýlega dæmt í héraði til að endurgreiða innflutningsfyrirtæki á sviði matvöru tæpar 40 milljónir króna auk vaxta.

Beiting og hámark dagsekta í dýraeftirliti
Fréttir 29. október

Beiting og hámark dagsekta í dýraeftirliti

Á föstudag tók gildi ný reglugerð um beitingu og hámark dagsekta í opinberu eftirliti með velferð dýra. Reglugerðin byggist á lögum um velferð dýra, en Matvælastofnun hefur eftirlit með því að ákvæðum laganna sé framfylgt.

Reglubundnu búfjáreftirliti í landinu var hætt 2014
Fréttir 29. október

Reglubundnu búfjáreftirliti í landinu var hætt 2014

Í kjölfar breytinga á lögum um velferð dýra, 55/2013, var reglubundnu búfjáreftirliti í landinu hætt í ársbyrjun 2014. Við breytingarnar á lögunum var eftirfarandi setning felld niður: „Að jafnaði skulu eftirlitsheimsóknir eiga sér stað eigi sjaldnar en annað hvert ár.“

Leðurblökur á Íslandi
Fréttir 26. október

Leðurblökur á Íslandi

Af og til berast leðurblökur hingað til lands, samanber nýlegt tilvik þar sem leðurblökur fundust í flutningaskipi sem kom til Siglufjarðar.

Vöktun á lúsmýi
Fréttir 15. júlí

Vöktun á lúsmýi

Matvælastofnun hefur nú hafið vöktun á lúsmýi (Culicoides) í samstarfi við nokkrar Náttúrustofur og Landbúnaðarháskóla Íslands. Ástæðan fyrir þörf á vöktuninni er m.a. sú að þessi flugnategund getur borið veirur milli dýra, sem valda alvarlegum sjúkdómum.

Áfangaskýrsla vegna sauðfjárdauðans
Fréttir 13. júlí

Áfangaskýrsla vegna sauðfjárdauðans

Fyrri hluta júní barst Matvælastofnun tilkynning um óvenjumikinn fjárdauða á Vesturlandi. Í samvinnu við Landssamtök sauðfjárbænda og Tilraunastöð Háskóla Íslands að Keldum var þegar hafist handa við að rannsaka málið.

Verkefni Búnaðarstofu verða flutt til MAST
Fréttir 1. júlí

Verkefni Búnaðarstofu verða flutt til MAST

Samkvæmt stjórnarfrumvarpi sjávarútvegs- og landbúnaðar­ráðherra er lýtur að umsjón og útgreiðslu beingreiðslna, er gert ráð fyrir að þau stjórnsýsluverkefni sem Bænda­samtök Íslands hafa sinnt verði flutt til Matvælastofnunar.

Fjöldi mála bíða afgreiðslu
Fréttir 18. júní

Fjöldi mála bíða afgreiðslu

Verkfalli náttúrufræðinga, matvæla- og næringarfræðinga og dýralækna hjá Matvælastofnun lauk með lagasetningu um síðustu helgi.

Mast með nýja síðu um lög og reglur
Fréttir 14. apríl

Mast með nýja síðu um lög og reglur

Matvælastofnun hefur tekið í notkun nýja vefsíðu yfir lög og reglur sem stofnunin framfylgir og starfar eftir.

Upptaka af námskeiði um merkingar matvæla
Fréttir 18. febrúar

Upptaka af námskeiði um merkingar matvæla

Mikil aðsókn var í námskeið Matvælastofnunar um merkingar matvæla í tengslum við nýinnleidda reglugerð um miðlun upplýsinga um matvæli til neytenda.