Vinsamlegast athugið að þetta efni er eldra en 5 ára.
Stjórn Landssambands kúabænda. Herdís Magna Gunnarsdóttir, Egilsstöðum, Arnar Árnason frá Hranastöðum formaður, Bessi Freyr Vésteinsson, Hofsstaðaseli, Rafn Bergsson, Hólmahjáleigu og Pétur Diðriksson, Helgavatni.
Stjórn Landssambands kúabænda. Herdís Magna Gunnarsdóttir, Egilsstöðum, Arnar Árnason frá Hranastöðum formaður, Bessi Freyr Vésteinsson, Hofsstaðaseli, Rafn Bergsson, Hólmahjáleigu og Pétur Diðriksson, Helgavatni.
Fréttir 12. apríl 2018

Stjórnarkjör og ályktað um niðurstöðu EFTA-dómstólsins, lífræna framleiðslu og lyfjanotkun í nautgriparækt

Höfundur: Vilmundur Hansen

Aðalfundur Landssambands kúabænda var haldinn um síðustu helgi. Ný stjórn LK var kjörin á fundinum og fjöldi ályktana samþykktar, þar á meðal um aðgerðir vegna niðurstöðu EFTA-dómstólsins um innflutning á hráu kjöti, lífræna framleiðslu og lyfjanotkun í nautgriparækt.

Arnar Árnason frá Hranastöðum var endurkjörinn formaður samtakanna með öllum gildum atkvæðum. Meðstjórnendur eru Bessi Freyr Vésteinsson, Hofsstaðaseli, Herdís Magna Gunnarsdóttir, Egilsstöðum, Rafn Bergsson, Hólmahjáleigu og Pétur Diðriksson, Helgavatni.

Aukin þátttaka við endurskipulagningu félagskerfis bænda

Meðal ályktana á fundinum var að LK óskar eftir því að vera virkur þátttakandi í vinnu Bændasamtaka Íslands við að endurskipuleggja félagskerfi bænda, með það að markmiði að áhrif kúabænda innan félagskerfisins verði sem best tryggð.

Aðalfundur LK vekur athygli á nauðsyn þess að á hverjum tíma liggi fyrir upplýsingar um rekstur, efnahag og afkomu kúabúa og hvatti fundurinn stjórn LK til að þrýsta á Hagstofu Íslands að standa skil á þessum upplýsingum. Einnig var því beint til stjórnar að kanna mismunandi rekstrarskilyrði kúabúa eftir staðsetningu þeirra, bæði vegna náttúrulegra skilyrða, mismunandi verðlags og þjónustu, s.s. eftir því hvort rafmagn er þriggja fasa eða ekki.  

Aðgerðir vegna niðurstöðu EFTA-dómstólsins

Aðalfundur LK tekur undir ályktun Búnaðarþings frá mars 2018 og skorar á stjórnvöld að niðurstaða EFTA-dómstólsins í málum E-2/17 og E-3/17 frá 14. nóvember 2017 verði ekki innleidd óbreytt og leitað verði eftir samningaviðræðum við ESB. Fundurinn krefst þess að stjórnvöld standi vörð um íslenska kjötmarkaðinn og heilbrigði íslenskra búfjárstofna sem og lýðheilsu manna með því að gerð sé sama krafa á framleiðsluháttum innfluttrar kjötvöru og innlendrar framleiðslu á kjötvörum.

Í ályktun fundarins var skorað á íslensk stjórnvöld að standa vörð um samkeppnisstöðu innlendrar matvælaframleiðslu gagnvart innfluttum afurðum með styrkri tollvernd íslensks landbúnaðar. Magntollar á búvörur verði uppreiknaðir til verðlags dagsins í dag og leitað verði allra leiða til að nýta heimildir til að leggja tolla á innfluttar búvörur sem einnig eru framleiddar hér á landi. Þá verði innflutt kjöt umreiknað í ígildi kjöts með beini þegar um beinlausar og unnar afurðir er að ræða, við útreikninga á nýtingu gildandi tollkvóta líkt og er gert innan Evrópusambandsins. Jafnframt að gerð verði sú krafa að innfluttar landbúnaðarafurðir séu framleiddar við sömu eða sambærilegar kröfur og gilda hér á landi.

Því er einnig beint til stjórnvalda að standa vörð um stöðu íslensks landbúnaðar í viðskiptasamningum við Bretland í kjölfar útgöngu þess úr Evrópusambandinu.
Upprunamerkingar og upplýsingagjöf til neytenda

Á fundinum var lögð þung áhersla á að upplýsingagjöf til neytenda verði bætt með því að tryggja að í gildi séu viðeigandi reglur um vandaðar og áberandi upprunamerkingar á öllum matvælum og öðrum landbúnaðarafurðum, innlendum sem innfluttum. Fundurinn leggur enn fremur áherslu á að upplýsingar um uppruna matvara eigi ávallt að vera aðgengilegar fyrir neytendur, hvort sem er í verslunum, mötuneytum eða veitingastöðum.

Framleiðslustýring í mjólkurframleiðslu

Aðalfundur LK ályktar að halda skuli í framleiðslustýringu í formi greiðslumarks í mjólkurframleiðslu. Hámark skuli sett á verð greiðslumarks og viðskipti með greiðslumark skuli fara fram í gegnum opinberan aðila. Fundurinn beinir því til stjórnar að greina hvaða leiðir séu skilvirkastar í þeim efnum.

Kolefnisspor, lífræn ræktun og lyfjanotkun

Á fundinum var því beint til stjórnar LK að gerð verði úttekt á losun gróðurhúsalofttegunda í íslenskri nautgriparækt í samstarfi við stjórnvöld. Einnig verði unnin aðgerðaáætlun með það að markmiði að jafna kolefnisspor greinarinnar. Einnig var því beint til stjórnarinnar að skoða með hvaða hætti hægt er að styðja frekar við lífræna framleiðslu á mjólk hér á landi og skorar á Matvælastofnun að taka saman og birta uppgjör á rafrænni skráningu dýralækna á nautgripasjúkdómum og lyfjameðhöndlun fyrir landið í heild.

Árgjald samtakanna

Á fundinum var samþykkt að upphæð árgjalds til samtakanna skuli vera 0,30 krónur á lítra mjólkur sem lagður er í afurðastöð og 500 krónur á  grip í UN, KU og K flokkum sem slátrað er í afurðastöð, utan úrkasts. Árgjald hollvina samtakanna skal vera 4.000 kr.

Lífræni dagurinn haldinn hátíðlegur í Kaffi Flóru
Fréttir 25. september 2023

Lífræni dagurinn haldinn hátíðlegur í Kaffi Flóru

Lífræni dagurinn var haldinn hátíðlegur víðs vegar um landið laugardaginn 16. se...

Ágúst verður forstöðumaður
Fréttir 25. september 2023

Ágúst verður forstöðumaður

Ágúst Sigurðsson hefur verið skipaður forstöðumaður Lands og skógar, nýrrar stof...

Skeljungur kaupir Búvís
Fréttir 25. september 2023

Skeljungur kaupir Búvís

Samningar hafa tekist um kaup Skeljungs á öllu hlutafé í Búvís. Bæði fyrirtækin ...

Ævintýralegt ferðalag fjallkóngsins
Fréttir 22. september 2023

Ævintýralegt ferðalag fjallkóngsins

Heimildamyndin Konungur fjallanna var frumsýnd 12. september í Bíóhúsinu á Selfo...

Sauðfjárafurðir af sjálfbæru beitilandi
Fréttir 22. september 2023

Sauðfjárafurðir af sjálfbæru beitilandi

Nú í haust verða íslenskar sauðfjárafurðir af vel grónu og sjálfbæru beitilandi ...

Fé fækkað um 3.500 á undanförnum árum
Fréttir 21. september 2023

Fé fækkað um 3.500 á undanförnum árum

Laugardaginn 2. september var réttað í Ljárskógarétt í Dölum, rétt norðan Búðard...

Landbúnaður í fjárlögum  ársins 2024
Fréttir 21. september 2023

Landbúnaður í fjárlögum ársins 2024

Í síðustu viku kynnti Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra fjárlagafrumvarp sitt...

Garðyrkjubændur í áfalli
Fréttir 21. september 2023

Garðyrkjubændur í áfalli

Einu landbúnaðartengdu verk­efnin í fjárlögum ríkisins fyrir árið 2024 sem fá au...