Vinsamlegast athugið að þetta efni er eldra en 6 ára.
Framboðin svara bændum um kolefnisbindingu
Mynd / BBL
Fréttir 18. október 2017

Framboðin svara bændum um kolefnisbindingu

Höfundur: Tjörvi Bjarnason

Það er mikið í húfi fyrir Ísland að minnka kolefnislosun og gera áætlanir um kolefnisbindingu. Bændur hafa lýst sig reiðubúna til þess að taka þátt í slíkum verkefnum.

Bændablaðið sendi spurningar um landbúnaðarmál til allra þeirra framboða sem bjóða fram lista í komandi alþingiskosningum. Nú er komið að loftslagsmálunum og spurt sérstaklega um aðgerðir til að auka kolefnisbindingu.

Spurt var: Hvað ætlar flokkurinn að gera til að auka kolefnisbindingu á næsta kjörtímabili?
 

Viðreisn

„Fráfarandi ríkisstjórn hóf vinnu við aðgerðaáætlun í loftslagsmálum síðastliðið vor. Nauðsynlegt er að að fylgja þeirri vinnu eftir af festu á næstu árum. Þegar er ljóst að miklir möguleikar eru á að ná árangri í kolefnisbindingu með endurheimt votlendis, uppgræðslu lands og skógrækt. Til þess þarf að tryggja fjármagn. Bændur, sem vörslumenn lands, geta og eiga að spila stórt hlutverk í því verkefni, enda búa þeir yfir viðeigandi þekkingu og reynslu. Rétt er að hafa þetta hlutverk að leiðarljósi við endurskoðun búvörusamninga.“

 

Dögun

„Hvetja til aukinnar skógræktar og landgræðslu.“

 

 

Samfylkingin

„Á gildistíma Parísarsamkomulagsins, frá 2021 til 2030 þurfa Íslendingar að draga úr losun í áföngum um allt að 40%. Náist það ekki verður að kaupa loftslagsheimildir fyrir milljarða króna. Einboðið er að fara allar leiðir til að ná þessu marki. Hugsanlegt er að með landgræðslu, skógrækt og endurheimt votlendis mætti ná um 10–15%, og þar horfir Samfylkingin til þátttöku bænda sem bæði hafa þekkingu og aðstöðu til slíkra verka. Málið snýst líka um samdrátt hefðbundinnar losunar, þar á meðal í landbúnaði. Tæknilegar og rekstrarlegar breytingar blasa því við í greininni.“

 

Miðflokkurinn

„Ýmislegt má gera til að auka kolefnisbindingu og þar geta vörslumenn landsins haft forystu. Þar getur landbúnaðurinn eða landbúnaðartengdar greinar skipt miklu, s.s. aukin landgræðsla og skógrækt. Þá má endurheimta votlendi þar sem það á við. Ekki má heldur gleyma því að landbúnaðurinn líkt og flestar aðrar atvinnugreinar geta gert betur í því að minnka losun gróðurhúsalofttegunda.“

 

Framsóknarflokkurinn

„Mikilvægt er að stjórnvöld beiti sér fyrir því að ná loftslagsmarkmiðum Parísarsamkomulagsins til að tryggja að hlýnun jarðar fari ekki yfir 1,5°C. Stjórnvöld skulu setja sér skýra stefnu í þessu málum þar sem markmiðið er kolefnishlutlaust Ísland.

Framsókn vill stuðla að aukinni rafvæðingu samgangna, með fjölgun hleðslustöðva um allt land og raftengingum skipa í höfnum, minni matarsóun ásamt því að leggja áherslu á aukna bindingu kolefnis með skógrækt og landgræðslu. Bændur geta svo sannarlega átt þar mikinn hlut að máli, bæði með aukinni bindingu og minni losun.“
 

Flokkur fólksins

„Styðja skynsamar hugmyndir.“ 

 
 

Sjálfstæðisflokkurinn

„Sjálfstæðisflokkurinn hefur lagt fram hugmyndir og tillögur um skipulegar aðgerðir til að minnka losun og auka bindingu.  Sjálfstæðisflokkurinn hefur þá sérstöðu að vilja flétta saman verkefni á þessu sviði við byggðamál, landbúnaðarsamninga.  Þannig að samfélagið fjárfesti í aðgerðum sem bændur geta unnið að og þannig tekist á við þetta stóra verkefni sem lofslagsmálin eru. Það er með margvíslegri nálgun, s.s. bættri bústjórn, nýtingu lands, ræktun, skógrækt og landgræðslu. Við viljum að í stað þess að senda milljarða króna úr landi vegna kaupa á losunarheimildum snúi verkefni að þeim sem vilja reka starfsemi í sveitum. Ekki síður en til fjölmargra annarra þátta sem samfélagið allt á að láta sig varða og taka þátt.“

 

Píratar

„Píratar telja að Ísland ætti að setja sér metnaðarfull markmið til að minnka skjótlega alla losun gróðurhúsalofttegunda í það minnsta í samræmi við Parísarsamkomulagið frá 2016 auk þess sem stórátak þarf að gera í að minnka losun sem ekki fellur undir Parísarsamninginn, t.d. fimm ára áætlun um endurheimt votlendis og 10 ára áætlun fyrir skógrækt og uppgræðslu. Þarna kemur til álita að setja markmið þess efnis að Ísland verði kolefnisjafnað árið 2025 og jafnvel aflögufært og geti markaðssett kolefniskvóta til annarra ríkja.“

 

Björt framtíð

„Landnýting getur haft mikil áhrif á umfang losunar frá úthaga. Íslenskar rannsóknir sýna að aðgerðir eins og þurrkun votlendis með framræslu og ósjálfbær nýting lands eru stórir losunarvaldar hérlendis. Við viljum því nýta styrkjakerfi landbúnaðarins meðal annars til að endurheimta framræst votlendi sem er ekki í landbúnaðarnotkun, draga úr losun frá landi sem er að rofna eða að hnigna um 50% (stefna að landhnignunarhlutleysi árið 2050) og auka kolefnisforða í jarðvegi og gróðri með því að fjórfalda aðgerðahraða í landgræðslu og fjölbreyttri skógrækt til 2030.“

 

Vinstri græn

„Kolefnisbinding í gróðri hlýtur að vera mikilvæg aðgerð í loftslagsmálum og þarf að vera þáttur í því meginmarkmiði Íslands að uppfylla Parísarsamkomulagið. Vinstrihreyfingin grænt framboð samþykkti á landsfundi nú í haust að stefna að því að Ísland verði orðið kolefnishlutlaust árið 2040. Landgræðslu, skógrækt, afgashreinsun og endurheimt votlendis eru meðal mikilvægra ráðstafana til kolefnisjöfnunar.

Nærtækt væri sem fyrstu aðgerðir að stórefla samstarfsverkefni Landgræðslunnar og bænda (Bændur græða landið), stuðla að aukinni plöntuframleiðslu og útplöntun svo umfangið kæmist í a.m.k. 5-8 milljónir plantna árlega, setja aukinn kraft í endurheimt votlendis og styrkja orkuskipti í landbúnaði.“
 

Alþýðufylkingin

„Hugmyndir um kolefnisbindingu falla illa að alþjóðlegum skuldbindingum vegna umhverfis- og loftslagsmála og eru í besta falli frestun á vandanum en í versta falli sóun á fjármunum og leið til að drepa umræðunni á dreif. Útgangspunkturinn á að vera: Það þarf ekki að binda meira ef losað er minna.“

 

 
Heitt vatn finnst á Ströndum
Fréttir 1. desember 2023

Heitt vatn finnst á Ströndum

Heitt vatn fannst nýlega við borun á Drangsnesi á Ströndum.

Tímamót í baráttunni gegn riðuveiki
Fréttir 1. desember 2023

Tímamót í baráttunni gegn riðuveiki

Tímamót eru í baráttunni gegn riðuveiki í sauðfé með nýrri nálgun stjórnvalda þa...

Birgðir kindakjöts aldrei minni
Fréttir 1. desember 2023

Birgðir kindakjöts aldrei minni

Birgðir kindakjöts í lok ágústmánaðar hafa aldrei verið minni en á þessu ári.

Samningaviðræðum við Miðfjarðarbændur ekki lokið
Fréttir 30. nóvember 2023

Samningaviðræðum við Miðfjarðarbændur ekki lokið

Í umræðum á Alþingi á mánudaginn um riðuveiki í sauðfé og bætur vegna niðurskurð...

Sala sýklalyfja dregst saman
Fréttir 30. nóvember 2023

Sala sýklalyfja dregst saman

Sala sýklalyfja fyrir búfé og eldisfiska í Evrópu dróst saman um 12,7% milli ára...

Stefnir í að tap verði 525 krónur á kílóið
Fréttir 30. nóvember 2023

Stefnir í að tap verði 525 krónur á kílóið

Í nýlegri skýrslu Ráðgjafar­miðstöðvar land­búnaðarins um rekstrarafkomu nautakj...

Kortlagning ræktunarlands
Fréttir 30. nóvember 2023

Kortlagning ræktunarlands

Gert er ráð fyrir að þings­ályktunar­tillaga um nýja lands­skipulagsstefnu til 1...

Fagstaðlaráð í umhverfis- og loftslagsmálum
Fréttir 27. nóvember 2023

Fagstaðlaráð í umhverfis- og loftslagsmálum

Nýtt fagstaðlaráð hefur verið stofnað undir hatti Staðlaráðs Íslands. Það verður...