Landssamband smábátaeigenda hefur mótmælt því harðlega að viðmiðunarafli til línuívilnunar séu skertar.
Landssamband smábátaeigenda hefur mótmælt því harðlega að viðmiðunarafli til línuívilnunar séu skertar.
Mynd / Aðsend mynd
Fréttir 15. september

Ráðherra skerðir heimildir

Höfundur: Vilmundur Hansen

Sífellt færri smábátar notfæra möguleika sinn til línuívilnunar. Helstu ástæður þess eru að veiðiheimildir hafa í auknum mæli færst til stærstu krókaaflamarksbátanna sem flestir eru með beitningarvél og fá því ekki ívilnun.

Örn Pálsson, framkvæmdastjóri LS, segir að landssambandið hafi á undanförnum árum brugðist við þessari þróun og hvatt ráðherra til að beita sér fyrir breytingu á lögum þannig að allir dagróðrabátar á línu fái ívilnun. Með því yrði tryggt að veiðiheimildir til hennar mundu nýtast að fullu.

Skerðingu mótmælt

„Við höfum mótmælt því harðlega að viðmiðunarafli til línuívilnunar væri skertur og skorað á sjávarútvegsráðherra að beita sér fyrir breytingum þannig að línuívilnun mundi gilda fyrir alla dagróðrabáta minni en 30 brúttótonn og styttri en 15 metrar. Við landbeitningu yrði hún 30% (er nú 20%), 20% (15%) við uppstokkun og 10% (0%) fyrir báta með beitningarvél.

Jafnframt höfum við krafist þess að línuívilnun í ýsu yrði aukin verulega, færi úr 20% í 45%, 15% í 30% og 0% í 15% hjá fyrrgreindum flokkum.“

Ráðherra ekki orðið við ósk LS

Að sögn Arnar hefur ráðherra ekki orðið við beiðni LS. „Ráðherra hefur borið fyrir sig að verið væri að endurskoða reglur um 5,3% pottinn. Þrátt fyrir þá endurskoðun hefur hann skert hlut línuívilnunar um tugi prósenta. Þorskveiðiheimildir til línuívilnunar á nýbyrjuðu fiskveiðiári eru 1.800 tonnum lægri en fyrir tveimur árum, hafa lækkað um 60%.“

Færðir skör neðar

Örn segir að í þessu sambandi sé rétt að vekja athygli á að samhliða því sem þorskveiðiheimildir til línuívilnunar eru skertar dregur úr möguleikum á færslu til strandveiða þegar vel árar á þeim bæ. „Ónýttar heimildir frá línuívilnun til strandveiða eða öfugt verða vart til staðar. Að okkar mati er sannarlega við hæfi að slá tvær flugur í einu höggi þegar smábátaútgerðin er annars vegar. Staða hundruð sjálfstæðra útgerðarmanna er færð skör neðar og möguleikar þeirra á að keppa um aflaheimildir við stærri útgerðir eru rýrðar verulega.“

Ferðaþjónustustörfum í Mýrdalshreppi fjölgaði um 634% frá 2009 til 2019
Fréttir 18. september

Ferðaþjónustustörfum í Mýrdalshreppi fjölgaði um 634% frá 2009 til 2019

Samtök sunnlenskra sveitarfélaga (SASS) hefur látið gera greiningu á atvinnulífi...

Stefnuleysi ríkjandi um nýtingu á metangasi en samt er verið að stórauka framleiðsluna
Fréttir 17. september

Stefnuleysi ríkjandi um nýtingu á metangasi en samt er verið að stórauka framleiðsluna

Á Íslandi sem erlendis er metan (CH4) þekkt sem öruggur, umhverfisvænn og hagkvæ...

Mikil fækkun sauðfjár
Fréttir 17. september

Mikil fækkun sauðfjár

Samkvæmt tölum, sem teknar hafa verð saman um fjárfjölda í Grímsnes- og Grafning...

Norðlenska fær heimild til að dreifa gor á svæðinu
Fréttir 17. september

Norðlenska fær heimild til að dreifa gor á svæðinu

Sveitarstjórn Norðurþings hefur samþykkt að veita Norðlenska (sem nú er hluti af...

Búsæld hefur samþykkt sameiningar
Fréttir 17. september

Búsæld hefur samþykkt sameiningar

Samþykkt var á aðalfundi Búsældar ehf. að fela stjórn félagsins fullt og óskorað...

Sjálfbær og holl matvæli eru í forgrunni
Fréttir 16. september

Sjálfbær og holl matvæli eru í forgrunni

Á dögunum héldu Samtök nor­rænna bændasamtaka (NBC) stóran ársfund sinn sem að þ...

Aðsóknin aldrei verið meiri á Fræðasetur um forystufé
Fréttir 16. september

Aðsóknin aldrei verið meiri á Fræðasetur um forystufé

Aðsóknin að Fræðasetri um forystufé í Þistilfirði hefur aldrei verið meiri en í ...

Blómaval í hálfa öld
Fréttir 15. september

Blómaval í hálfa öld

Verslunin Blómval fagnar 50 ára afmæli 1. október næst komandi og eins og búast ...