Miklar og málefnalegar umræður á Búnaðarþingi
Mynd / HKr.
Skoðun 25. mars 2021

Miklar og málefnalegar umræður á Búnaðarþingi

Höfundur: Gunnar Þorgeirsson, formaður Bændasamtaka Íslands

Á nýafloknu Búnaðarþingi, þar sem nýtt félagskerfi Bændasamtakanna var meginstefið, voru lagðar fram tillögur um sameiningu búgreina undir Bændasamtök Íslands. Miklar og málefnalegar umræður urðu um tillögurnar og í stuttu máli sagt voru þær samþykktar af öllum fulltrúum á þinginu án mótatkvæða.

Ég vil þakka þeim sem komu að þessari vinnu með einum eða öðrum hætti svo sem stjórnum búgreinafélaganna og stjórnum búnaðarsambanda sem voru með gagnrýnar athugasemdir á fyrri stigum og vegna þeirrar vinnu tókst svo vel til í afgreiðslu má-lsins á þinginu sjálfu. Ekki síst  vil ég óska bændum til hamingju með að hafa náð þessum áfanga eftir margra ára umræður meðal bænda um að einfalda félagskerfið. Nú er verk að vinna að móta framtíðarstarfið á grunni samþykkta sem verða staðfestar á aukabúnaðarþingi þann 10. júní næstkomandi, þar sem áætlað er að nýtt fyrirkomulag taki gildi þann 1. júlí 2021.

Mjög mikil vinna hefur farið í þessar breytingar af hálfu stjórnar og starfsmanna, eins og ég hef komið inn á í skrifum mínum á þessum vettvangi. En þessu er ekki lokið, nú hefjumst við handa með að skilgreina skipuritið á skrifstofunni og starfslýsingar þar sem verkefnum verður deilt niður á einstaka starfsmenn, hver er tengiliður hverrar deildar og svo framvegis. Enn og aftur, þessi breyting verður vonandi landbúnaði til heilla og að bændur komi fram sem einn hópur.

Þakkir til starfsfólks og gesta

Við setningu Búnaðarþings þurfti mikið skipulag og ekki síður á þinginu sjálfu. Á grundvelli sóttvarna urðum við að skipta sal-num í tvö hólf og svo varð að takmarka gestafjölda á setninguna. Nefndarstörf urðu að fara fram á grundvelli hólfaskiptinga. Starfsmenn þingsins unnu frábært starf í skipulagi og utanumhaldi á framkvæmd þingsins og fyrir það ber að þakka. Ekki má gleyma starfsmönnum Hótels Sögu sem gerðu okkur kleift að halda þetta svo sómi varð af. Við buðum einungis formönnum stjórnmálaflokkanna og svo auðvitað ræðumönnum dagsins, þeim Katrínu Jakobsdóttur forsætisráðherra, Kristjáni Þór Júlíussyni sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra og Guðna Th. Jóhannessyni forseta. Ég vil þakka þeim öllum fyrir góð orð á setningunni í garð íslensks landbúnaðar og ef allir hefðu þessa sýn sem fram kom í þeirra ræðum þá kvíði ég ekki framtíð íslensks landbúnaðar.

Rannsóknir, afleysingaþjónusta, nýliðun og sýklalyfjaónæmi 

Óvenjufá mál lágu fyrir Búnaðarþingi að þessu sinni og helgast það sjálfsagt af því stóra máli sem breytingar á félagskerfi bænda fela í sér. Þó voru sex mál til viðbótar sem borin voru upp og samþykkt samhljóða af þingfulltrúum, sem hafa hvert og eitt mikla þýðingu í starfi bænda. Eitt þeirra snýr að rannsóknum á kolefnisspori í íslenskum landbúnaði þar sem Búnaðarþing beinir því til Alþingis að auka fjármagn á þessu sviði ásamt því að LbhÍ taki forystu í rannsóknum á þessu sviði.  Einnig var lögð áhersla á að samkeppnishæfni íslensks landbúnaðar verði styrkt með öflugra vísinda-, mennta- og rannsóknarstarfi í greininni. Þá var samþykkt að gerður verði samningur við Tryggingasjóð sjálfstætt starfandi einstaklinga til að koma á afleysingaþjónustu fyrir bændur vegna veikinda og slysa. Mál um betri stuðning við nýliðun í landbúnaði var einnig samþykkt á þinginu ásamt því að kallað er eftir endurskoðun á tryggingamálum bænda, þar með talið á lögum um Bjargráðasjóð. Fulltrúar á Búnaðarþingi hvetja einnig stjórnvöld til að gæta hagsmuna landsmanna til að verjast sýklalyfjaónæmi eins og kostur er. Það er ljóst að verkefnin í íslenskum landbúnaði eru brýn og hvergi má slá slöku við. Mín bjargfasta trú er sú að við sameiningu búgreinafélaga og Bæn-dasamtakanna stöndum við sterkari saman og förum bjartsýn með baráttuþreki Áfram veginn til framtíðar.

 

Ekkert grín
Skoðun 16. apríl 2021

Ekkert grín

Skilvirkar flutningsleiðir eru forsendur þess að nútímaþjóðfélag geti þrifist. Þ...

Með bjartsýni í farteskinu
Skoðun 15. apríl 2021

Með bjartsýni í farteskinu

Nú með hækkandi sól og bjartsýni í farteskinu eftir ansi undarlegan vetur, sérst...

Öfl náttúrunnar
Skoðun 26. mars 2021

Öfl náttúrunnar

Náttúruöflin minna okkur á það þessa dagana hversu fallvalt gengi okkar mannanna...

Miklar og málefnalegar umræður á Búnaðarþingi
Skoðun 25. mars 2021

Miklar og málefnalegar umræður á Búnaðarþingi

Á nýafloknu Búnaðarþingi, þar sem nýtt félagskerfi Bændasamtakanna var meginstef...

Góður gangur
Skoðun 12. mars 2021

Góður gangur

Heimsfaraldur af völdum COVID-19 hefur hrist heldur betur upp í samfélög­um mann...

Sérálit Lbhí vegna starfmenntanáms í garðyrkju
Skoðun 12. mars 2021

Sérálit Lbhí vegna starfmenntanáms í garðyrkju

Mennta- og menningarmálaráðherra skipaði starfshóp í nóvember 2019 til að fara y...

Opið bréf til Lilju Alfreðsdóttur mennta- og menningarmálaráðherra
Skoðun 12. mars 2021

Opið bréf til Lilju Alfreðsdóttur mennta- og menningarmálaráðherra

Við nemendur Garðyrkjuskólans á Reykjum, sem teljum nú 140 manns, höfum áhyggjur...

Sameinumst um mikilvæg verkefni
Skoðun 11. mars 2021

Sameinumst um mikilvæg verkefni

Búnaðarþing verður haldið 22. og 23. mars næstkomandi þar sem félagskerfið verðu...