Vinsamlegast athugið að þetta efni er eldra en 2 ára.
Hversu næg er íslensk þjóð sér um matvæli?
Mynd / Odd Stefan
Lesendarýni 11. maí 2021

Hversu næg er íslensk þjóð sér um matvæli?

Höfundur: Erna Bjarnadóttir

Í febrúar kom út rit LbhÍ nr. 139 sem ber heitið Fæðuöryggi á Íslandi. Í ritinu er sjónum beint að matvælaframleiðslu og því hver áhrif yrðu á framleiðslu ef skortur yrði á innfluttum(?)„… aðföngum sem nú eru nýtt til framleiðslu á grunnhráefnum til matvælaframleiðslu“.

Greining sem gerð er frá þessum sjónarhóli lítur augljóslega fram hjá þeirri augljósu staðreynd að verði skortur á þessum aðföngum er í hæsta máta líklegt að truflanir verði á öðrum aðdráttum til landsins s.s. tilbúnum matvælum. Þær truflanir gætu orðið mun afdrifaríkari en skortur á aðföngum til matvælaframleiðslu.

Í greiningu LbhÍ er annars komið víða við. Ekki er hjá því komist að gera fáeinar athugasemdir við þá umfjöllun.

Í samantektarkafla skýrslunnar segir að innlend framleiðsla nemi 99% af framboði af mjólkurvörum. Ég hef hvergi í skýrslunni fundið á þessu nánari skýringu, næst því kemst líklega mynd á bls. 21. Samkvæmt opinberum tölum ársins 2020 nemur innflutningur miðað við próteinefnaþátt mjólkur 5,4% af sölu sem væntanlega er jafnt neyslu innanlands (að matarsóun frádreginni) og 3,5% miðað við fituinnihald. Þar af nema innfluttir ostar 645 tonnum sem svarar til 9,7% markaðarins.

Þá segir að innlend kjötframleiðsla anni 90% af heildarneyslu landsmanna. Hvergi sér þess hins vegar stað að tekið hafi verið tillit til innflutnings á unnum kjötvörum. Samkvæmt íslenskum hagskýrslum nam hann t.d. 399 tonnum árið 2019 frá löndum ESB en ef litið er til útflutningsskýrsla ESB nam hann 1.045 tonnum sem er umtalsvert magn og nauðsynlegt að geta um í samantekt sem þessari. Eins er ekki skýrt hvort innflutningur á kjöti er talinn eins og í skýrslum Hagstofunnar eða leiðrétt miðað við að um beinlaust kjöt er oftast um að ræða, svo það sé samanburðarhæft við innlendar tölur. Þá er ósvarað spurningu hvernig skýrsluhöfundar komast að þeirri niðurstöðu að 96% af neyslu eggja séu innlend framleiðsla. Engin fersk og ógerilsneydd egg eru flutt inn til neyslu hér á landi, aðeins egg til útungurnar. Ef átt er við innflutning á meðhöndluðum eggjum (ekki í skurn) hefði verið gott að það kæmi fram.

Í kafla 4 er síðan umfjöllun um fæðuöryggi á heimsvísu. Þar er loks að finna umfjöllun sem hefur að mati undirritaðrar meiri þýðingu, þ.e. um „fæðusjálfstæði“ (e. food independency). Hér er komið nær því viðfangsefni að fjalla beinlínis um hve mikið er framleitt innanlands af þeim matvælum sem við neytum. Þessi hlið málsins hefur fengið mikla umfjöllun t.d. í Noregi sjá t.d. bæði skýrslu norska umhverfisráðuneytisins https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m1625/m1625.pdf og athugasemdir norsku Landbúnaðar­greiningarstofunnar (n. Agri Analyse). https://www.­­agri­analyse.no/getfile.php/135599-1589190983/Doku­menter/Dokumenter%202020/Arbeidsnotat%202%202020%20selvforsyning_.pdf.

Í þessum norsku skýrslum er notað hugtakið „selvforsyningsgrad“ sem mætti þýða sem „sjálfsnægtahlutfall“. Það segir til um hve hátt hlutfall neyslu kemur frá innlendri (norskri) framleiðslu, sjá bls. 213 í skýrslu norska umhverfisráðuneytisins. Í mynd A 63 á sömu bls. er rakið hvert sjálfsnægtahlutfallið er fyrir helstu afurðir norsks landbúnaðar. Á þeim grunni er síðan í skýrslunni fjallað um áhrif þess að breyta neyslumynstri matvæla, t.d. að draga úr neyslu á rauðu kjöti til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda, á þetta sjálfsnægtahlutfall.

Nú stendur yfir landskönnun á mataræði meðal Íslendinga á vegum Embættis landlæknis. Samkvæmt upplýsingum þaðan er von á að niðurstöður liggi fyrir í haust. Þær verða mikilvægt innlegg í umræðu um hve hátt hlutfall þeirra matvæla sem neytendur innbyrða er komið úr nærumhverfinu (íslenskt) og hve hátt hlutfall er innflutt. Út frá því má skoða t.d. áhrif breyttra neysluviðmiða t.d. vegna aðgerða í loftslagsmálum á fyrrnefnt sjálfsnægtahlutfall. Í framhaldinu væri eðlilegt að taka hliðsjón af því í stefnumótun fyrir íslenskan landbúnað.

Erna Bjarnadóttir
verkefnastjóri MS

Jarðgöng undir Reynisfjall með aðliggjandi láglendisvegi
Lesendarýni 23. nóvember 2023

Jarðgöng undir Reynisfjall með aðliggjandi láglendisvegi

Árið 1984 voru Dyrhólahreppur og Hvammshreppur sameinaðir í einn hrepp, Mýrdalsh...

„Ærnar renna eina slóð“ – Um kindagötur
Lesendarýni 21. nóvember 2023

„Ærnar renna eina slóð“ – Um kindagötur

Göngumanni í íslenskum úthaga er það léttir að ramba á kindagötu. Því má treysta...

Fé smalað með dróna
Lesendarýni 20. nóvember 2023

Fé smalað með dróna

Í haust og fyrrahaust gerði ég tilraunir með að smala með dróna, af svæði sem er...

Samfélagsskuld við bændur
Lesendarýni 10. nóvember 2023

Samfélagsskuld við bændur

Starfsskilyrði bænda hafa verið í umræðunni síðustu daga og vikur. Loksins.

Kolefnisbinding í sauðfjárrækt
Lesendarýni 9. nóvember 2023

Kolefnisbinding í sauðfjárrækt

Á undanförnum árum hefi ég fjallað um kolefnisspor dilkakjöts frá ýmsum hliðum. ...

Borgaralaun fyrir bændur
Lesendarýni 8. nóvember 2023

Borgaralaun fyrir bændur

Núverandi staða bænda er óásættanleg. Stöðugar fréttir berast af því að stór hlu...

Þegar sett eru lög um starfsemi sem í raun fela í sér bann
Lesendarýni 7. nóvember 2023

Þegar sett eru lög um starfsemi sem í raun fela í sér bann

Árið 2011 voru sett lög um skeldýrarækt sem þáverandi formaður Samtaka atvinnulí...

Tillaga um jarðalánasjóð
Lesendarýni 6. nóvember 2023

Tillaga um jarðalánasjóð

Ég legg hér með fram tillögu sem miðar að því að stórlækka fjármagnskostnað og a...