Vinsamlegast athugið að þetta efni er eldra en 1 árs.
Herdís Magna Gunnarsdóttir.
Herdís Magna Gunnarsdóttir.
Mynd / MÞÞ
Skoðun 16. maí 2022

Hvað verður um nautakjötsframleiðsluna?

Höfundur: Herdís Magna Gunnarsdóttir

Mikið er ritað og rætt um hækkandi vöruverð og dýrari matarinnkaup þessi misserin. Þessi umræða er í sjálfu sér ekki ný af nálinni en reglulega virðist verðbólgudraugurinn láta á sér kræla.

Verðbólga á Íslandi mælist nú um 7,2% og hækkaði um 1,3% á milli mánaða. Yfir 12 mánaða tímabil hefur húsnæðisliðurinn hækkað um 11,6% á meðan matur og drykkjarvörur hafa hækkað um 5,2%. Hækkun á mat- og drykkjarvörum skýrist að hluta til af hækkun innfluttra matvæla en jafnframt á hækkun framleiðslukostnaðar á innlendum matvælum. Gríðarlegar hækkanir á aðföngum til landbúnaðarins eru farnar að koma fram í verðlagi, og ljóst að fleiri þættir munu ýta undir áframhaldandi þróun í þá átt. Allar kjötvörur hafa hækkað um 6,9% sl. ár. Það er hins vegar ekki svo að hækkun á kjötvörum til neytenda komi fram í hækkun á afurðaverði til bænda. Sú er a.m.k. ekki raunin með nautakjötið um þessar mundir. Þar er á ferðinni hættuleg þróun sem vert er að vekja athygli á.

Árið 2020 hóf Landssamband kúabænda að setja fram þróun á afurðaverði til nautgripabænda í vísitölu sem kallast VATN. Frá árinu 2018 hefur afurðaverð til bænda lækkað um tæp 10% meðan vísitala neysluverðs hefur hækkað um rúm 18%. Ef afurðaverð til bænda væri launavísitala væri talað um að kaupmáttarrýrnun kúabænda í mars væri um 27% frá janúar 2018. Á almennum markaði þýddi slíkt miklar erjur á vinnumarkaði og verkföll myndu lama atvinnulífið. Ekkert slíkt er í kortunum nú, enda ekki um beina launavísitölu að ræða. Af þessum samanburði er þó ljóst að kjör nautgripabænda hafa farið verulega versnandi frá árinu 2018. Við sjáum sömu þróun ef rýnt er í skýrslu RML um afkomu nautakjötsframleiðenda á árunum 2017-2019. Hlutfall rekstrarafgangs minnkaði um helming á árunum 2018-2019, úr 18,3% í 9,0% og laun bænda reiknuð á hvert framleitt kíló nautakjöts lækkaði um fjórðung á tíma­bilinu 2017 og 2019.Bændur hafa þannig ekki notið þeirra verð­­­hækkana á mat­vöru sem nú knýr m.a. verð­bólgu­draug­inn áfram heldur tekið hækkandi aðfanga­verð allt á innri rekst­ur.

En hvað veldur þessari þróun?

Á sama tíma hefur tollkvóti til innflutnings nautgripakjöts stóraukist. Frá því að tollasamningur Íslands við Evrópusambandið tók gildi í janúar 2018 hefur tollkvótinn farið úr um 200 tonnum á ári í rúm 800 tonn eða fjórfaldast. Um svipað leyti var tekin upp önnur aðferð við útboð á kvóta, sem saman með þessari miklu aukningu, leiddi til hálfgerðs hruns á verði tollkvóta í nautakjöti. Í ársbyrjun 2021 var uppboðsaðferðinni hins vegar breytt til baka og við það hækkaði kvótaverðið ögn. Sífellt hærra hlutfall af innfluttu nautakjöti rúmast því innan tollkvóta en á árinu 2021 rúmaðist um 80% af öllu innfluttu nautakjöti innan tollkvóta.

Á meðan tollkvóti til innflutnings hefur verið stóraukinn, meðalverð tollkvóta hefur hríðlækkað og afurðaverð til íslenskra bænda hefur lækkað töluvert, hefur nautakjöt samt sem áður hækkað um 15% skv. undirvísitölu Hagstofunnar.

Vissulega hefur afurðaverð til bænda verið á uppleið undanfarna mánuði, og þó að slíkt sé sannanlega jákvætt er nær að tala um leiðréttingar fremur en hækkanir.
Á sama tíma hafa bændur verið að mæta kröfum markaðarins um betri aðbúnað, betri fóðrun og heilnæmari framleiðslu. Þróunin á holdafyllingu nautgripa framleiddra á Íslandi er komin fram úr þeim markmiðum sem bændur settu sér fyrir árið 2028 og mikill metnaður hefur verið lagður í að bæta erfðamengi stofnsins. Þar að auki ber íslenskt nautakjöt allt að helmingi lægra kolefnsspor en erlent nautakjöt og engin umframframleiðsla er í greininni, allt selst meira og minna ferskt.

Með öðrum orðum: Bændur hafa verið að skila mun betri vöru fyrir mun minni framlegð og slíkur rekstur er vart sjálfbær til lengdar. Afkoma nautgripabænda verður að skoðast í þessu samhengi og augljóst er að afkoman verður að batna töluvert. Þá er einnig vert að nefna að gripagreiðslur til nautgripabænda eru afar lágar eða um fjórðungur af gripagreiðslum til sauðfjárbænda.

Því er alveg ljóst að orsaka verðbólgunnar sem nú geisar þarf að leita annars staðar en í gripahúsum bænda. Aukinn tollkvóti til innflutnings hefur engan veginn skilað sér til neytenda, heldur fyrst og fremst rýrt afkomu bænda. Þessari þróun verður að snúa við áður en í óefni stefnir með framleiðsluvilja bænda.

Við sjáum það svart á hvítu í rekstrarskýrslu RML að bændur hafa jafnt og þétt verið að ganga lengra á eigin launalið. Það þarf því ekki að koma nokkrum á óvart að sveigjanleikinn sem er eftir hjá bændum til að taka á sig stórfenglegar aðfangahækkanir er lítill sem enginn. Við erum því farin að sjá raungerast það sem við höfum varað við, þ.e. að framleiðendur sjá sér ekki fært að halda áfram með sama hætti og eru farnir að draga úr framleiðslu eða jafnvel hugsa sér að hætta. Þar töpum við dýrmætri þekkingu og atvinnutækifærum í sveitum og það tjón verður vart metið til fjár. Einkum núna þegar reynir á fæðuöryggi þjóðarinnar.


Herdís Magna Gunnarsdóttir

Er framtíðin lægra verð fyrir minni gæði?
Skoðun 15. febrúar 2024

Er framtíðin lægra verð fyrir minni gæði?

Við sem neytendur gerum miklar kröfur til innlendrar matvælaframleiðslu og við t...

Heilsársvegur yfir Öxi er skynsamleg fjárfesting
Skoðun 16. nóvember 2023

Heilsársvegur yfir Öxi er skynsamleg fjárfesting

Tilhneiging stjórnmálamanna er að líta á fjármagn sem veitt er í samgöngur sem k...

Óvissutímar
Skoðun 16. nóvember 2023

Óvissutímar

Á óvissutímum með eldgos yfirvofandi, þegar þetta er skrifað, er hægt að fullyrð...

Hinn glæsilegi árangur
Skoðun 14. nóvember 2023

Hinn glæsilegi árangur

Mér líður satt að segja hálf hjárænulega að setjast við skriftir um þrasið og ós...

Dagur sauðkindarinnar
Skoðun 13. nóvember 2023

Dagur sauðkindarinnar

Dagur sauðkindarinnar í Rangárvallasýslu var haldinn í reiðhöllinni Skeiðvangi á...

Áhættumatið og aðför að íslenskum hagsmunum
Skoðun 1. ágúst 2023

Áhættumatið og aðför að íslenskum hagsmunum

Í fréttatilkynningu Hafrannsóknastofnunar og í grein Ragnars Jóhannssonar, ranns...

Landbúnaðurinn og aðstoð við Úkraínu
Skoðun 8. júní 2023

Landbúnaðurinn og aðstoð við Úkraínu

Við lifum á óstöðugustu og hættulegustu tímum síðan síðari heimsstyrjöldinni lau...

Notkun sýklalyfja í landbúnaði
Skoðun 8. júní 2023

Notkun sýklalyfja í landbúnaði

Í nóvember 2022 kom út tólfta skýrsla Evrópsku eftirlitsstofnunarinnar um notkun...