Vinsamlegast athugið að þetta efni er eldra en 4 ára.
Ragnheiður I. Þórarinsdóttir, rektor Landbúnaðarháskóla Íslands.
Ragnheiður I. Þórarinsdóttir, rektor Landbúnaðarháskóla Íslands.
Fréttir 1. ágúst 2019

Ný stefna til fimm ára

Höfundur: Vilmundur Hansen

Landbúnaðarháskóli Íslands hefur sett fram stefnu fyrir skólann til fimm ára, 2019 til 2024. Í stefnunni er lögð áhersla á að stórauka rannsóknir, nýsköpun og alþjóðlegt samstarf í því skyni að efla kennslu og innviði skólans.

Ragnheiður I. Þórarinsdóttir, rektor LbhÍ, segir að áhersla verði lögð á sjálfbærni, að samþætta betur þá fjölþættu starfsemi sem fram fer í skólanum,  fjölga vísindamönnum við skólann sem og nemendum.

Hvanneyrartorfan. Hlutverk Landbúnaðarháskóla Íslands er afar víðfeðmt og gríðarlega mikilvægt. Myndir / LbhÍ.

„Landbúnaðarháskóli Íslands starfar á þremur meginstarfsstöðvum, á Hvanneyri, í Reykjavík og á Reykjum í Ölfusi. Einingarnar mynda eina heild og hugmyndin er að nemendur skólans hafi möguleika á að nýta sér aukna breidd í námsframboði og að innviðir skólans verði styrktir til rannsókna, nýsköpunar og kennslu,“ segir Ragnheiður.

Stefnan grundvölluð á sáttmála ríkisstjórnarinnar

Ragnheiður segir að til grundvallar stefnunni liggi meðal annars sáttmáli ríkisstjórnarinnar, markmið fjármálaáætlunar 2019 til 2024 einkum kafli 7 um nýsköpun, rannsóknir og þekkingargreinar og kafli 21 um háskólastigið,  þingsályktun um stefnumótandi byggðaáætlun fyrir árin 2018 til 2024 og greining Vísinda- og tækniráðs, Samfélagslegar áskoranir 2018-2021.

„Landbúnaðarháskólinn gegnir lykilhlutverki í þeim þáttum samfélagsins sem snúa að sjálfbærni, þróun landbúnaðar og nýtingu náttúruauðlinda, auk skipulags, umhverfis- og loftslagsmála sem og samfélagsins og efnahagslífsins í heild. Hlutverk skólans er því afar víðfeðmt og gríðarlega mikilvægt og snertir grundvallarskilyrði lífs okkar. Má þar nefna fæðuöryggi, aðgengi að heilnæmu andrúmslofti, hreinu vatni og orku, sem aftur eru þættir sem byggja á fjölbreytileika vistkerfa og jafnvægi þeirra í náttúrunni.

Sem betur fer hefur á undanförnum árum orðið mikil vitundarvakning á þessum sviðum og flestir farnir að átta sig á því að aðgerða er þörf og það fyrr en seinna og þar hefur skólinn stóru hlutverki að gegna þegar kemur að rannsóknum og fræðslu.

Síaukin einkaneysla og framleiðsla þar sem mengun safnast upp í náttúrunni eru farin að valda sýnilega neikvæðum breytingum víða um veröld. Það er því kallað eftir nýju skipulagi og nýjum hugmyndum er varða umgengni um auðlindir, landnýtingu og þróun byggða jafnt í þéttbýli sem dreifbýli.“

Sjálfbærnimarkmið Sameinuðu þjóðanna

„Starfsemi Landbúnaðarháskólans snertir öll 17 sjálfbærnimarkmið Sameinuðu þjóðanna. Stefna skólans sem við erum að setja fram styður einnig vel við markmið ríkisstjórnarinnar um sjálfbæra þróun, loftslagsmarkmið, ósnortin víðerni og verndun náttúru og lífs.“

Landbúnaðarháskólinn gegnir einnig  mikilvægu hlutverki við að skapa og miðla tækniþekkingu og til að bregðast við áskorunum sem tryggja samfélagslegan stöðugleika, hagsæld og lífsgæði til framtíðar eins og segir í nýju stefnuskrá skólans.

Ragnheiður segir brýnt að skólinn mennti og þjálfi nemendur og starfsfólk til að taka þátt í þeirri þróun og uppbyggingu sem fram undan er með nýjum áherslum og öflugu rannsóknar- og nýsköpunarstarfi.

Samvinna við atvinnulíf, sveitarfélög og stjórnvöld

Í stefnuskrá skólans er lögð áhersla á samráð og samvinnu við atvinnulífið, sveitarfélög, opinberar stofnanir og stjórnvöld um uppbyggingu innviða, byggðaþróun og önnur sameiginleg málefni.

Með auknu rannsókna- og nýsköpunarstarfi við skólann mun tækniþekking eflast og innviðir hans styrkjast. Auk þess mun starfsmenntanám skólans styrkjast og skólinn auka sýnileika þess hvernig nemendur hafa farið úr starfsmenntanámi í háskólanám, en einnig í starfsmenntanám að loknu háskólanámi.

Ragnheiður segir að einnig verði lögð áhersla á innra og ytra starf skólans með fjölgun starfsmanna og nemenda og með því að ná fram samlegðaráhrifum með aukinni samvinnu og góðu samstarfi við hagaðila og kynningu á starfsemi skólans í samfélaginu.

„Landbúnaðarháskóli Íslands mun á næstu árum leggja höfuðáherslu á að efla rannsóknir og alþjóðastarf og samþætta rannsóknir, nýsköpun og kennslu.

Að okkar mati mun skólinn þannig best þjóna því hlutverki að skapa og miðla þekkingu á sviði sjálfbærrar nýtingar auðlinda, umhverfis, skipulags og matvælaframleiðslu á norðurslóðum,“ segir Ragnheiður I. Þórarinsdóttir, rektor Landbúnaðarháskóla Íslands, að lokum. 

Styrkja vöruþróun út frá matarhefð
Fréttir 29. maí 2024

Styrkja vöruþróun út frá matarhefð

Tíu milljónum króna var fyrir skemmstu úthlutað af innviðaráðuneytinu til verkef...

Afhending Kuðungsins
Fréttir 28. maí 2024

Afhending Kuðungsins

Sorpa og Bambahús eru handhafar Kuðungsins árið 2024.

Leyfa gas- og jarðgerð úr matarafgöngum
Fréttir 28. maí 2024

Leyfa gas- og jarðgerð úr matarafgöngum

Matvælastofnun hefur nýlega tilkynnt um að Gas- og jarðgerðarstöð Sorpu (GAJA) h...

Heimaframleiðsla lögleg
Fréttir 28. maí 2024

Heimaframleiðsla lögleg

Heimaframleiðsla nefnist umgjörð sem sköpuð var til að heimila litlum aðilum í F...

Bjórinn Naddi sló í gegn í London
Fréttir 28. maí 2024

Bjórinn Naddi sló í gegn í London

Fjórir íslenskir bjórar frá KHB brugghúsi á Borgarfirði eystra hlutu bresk bjórv...

Listeríusýkingar vaxandi vandamál
Fréttir 27. maí 2024

Listeríusýkingar vaxandi vandamál

Tíðni listeríusýkinga í Evrópu fer vaxandi og samkvæmt greiningum á fyrstu þremu...

Göngustígar hjá Geysi
Fréttir 27. maí 2024

Göngustígar hjá Geysi

Framkvæmdir við nýtt gönguleiðakerfi á Geysissvæðinu í Haukadal í Bláskógabyggð ...

Minnsta framleiðsla í ríflega sextíu ár
Fréttir 27. maí 2024

Minnsta framleiðsla í ríflega sextíu ár

Alþjóðlegu vínsamtökin International Organisation of Vine and Wine (OIV) segja í...