Vinsamlegast athugið að þetta efni er eldra en 9 ára.
Mikilvægt að gera athugasemdir sem fyrst
Fréttir 17. júlí 2014

Mikilvægt að gera athugasemdir sem fyrst

Höfundur: Vilmundur Hansen

Samkvæmt nýrri reglugerð um gæðastýringu í sauðfjárframleiðslu verða þeir sem æskja þess að halda áfram þátttöku í gæðastýringunni að endurnýja allar landbótaáætlanir fyrir lok þessa árs. Landgræðsla ríkisins sendi um s.l. mánaðamót öllum bændum, tæplega þrjú hundruð talsins, sem talið er að þurfi að gera nýjar landbótaáætlanir, bréf og gögn vegna þessa máls. Landgræðslan hefur í mörg ár aðstoðað bændur við gerð landbótaáætlana, en nú verður sú breyting á að henni er ekki heimilt að koma beint að gerð landbótaáætlunar skv. ákvæðum reglugerðarinnar. Engu að síður getur Landgræðslan látið bændum í té ýmsar upplýsingar til þess að unnt sé að gera landbótaáætlun og mun gera það. En þurfi bændur utanaðkomandi aðstoð við gerð landbótaáætlunarinnar verða þeir að leita annað en til Landgræðslunnar.

Með fyrrnefndu bréfi fylgdi m.a. kort af því svæði sem viðkomandi landbótaáætlun mun væntanlega ná til og á kortinu er landið ástandsflokkað skv. nýju kerfi sem kveðið er á um í reglugerðinni. Við gerð kortsins er stuðst við fyrri ástandsflokkun og önnur fyrirliggjandi gögn og hún aðlöguð nýju kerfi. Það er því vel hugsanlegt að þarna gæti ákveðinnar ónákvæmni, en í bréfinu eru bændur hvattir til að fara yfir þetta kort og gera athugasemdir, telji þeir ástæðu til, fyrir 20. júlí n.k.

Nokkuð hefur borið á því að bændur telji þennan frest of skamman, m.a. vegna þess að nú eru heyannir hjá bændum en sumarleyfistími hjá starfsmönnum í flestum stofnunum og fyrirtækjum.

Bændablaðið bar þetta undir Guðmund Stefánsson sviðstjóra hjá Landgræðslunni, en hann undirritaði umrætt bréf. „Í fyrsta lagi er í flestum tilvikum um að ræða endurnýjun landbótaáætlana sem í gildi hafa verið en þær þarf þó að aðlaga nýrri ástandsflokkun beitarlandsins. Við erum búin að endurflokka alla afrétti og önnur beitarlönd sem talið er  að gera þurfi landbótaáætlanir um og höfum sent niðurstöðurnar til allra bænda sem talið er að komi að þessu máli. Þetta er samt engin endanleg niðurstaða og við erum að óska eftir athugasemdum fyrir 20. júlí. Við erum ekki að ætlast til að bændurnir geri ný kort eða láti fara fram einhverja sérstaka vinnu við þetta verkefni. Við erum aðeins að óska eftir að þeir geri athugasemdir við kortið og flokkunina, telji þeir eitthvað ekki rétt eða þarfnast skýringa. Við munum síðan fara yfir athugasemdirnar, hugsanlega fara og skoða viðkomandi beitarland og komi í ljós að einhverjar skekkjur séu í þessu kortum munum við í samráði við viðkomandi aðila leiðrétta þau. Það er því nægjanlegt fyrir bændur að senda okkur skriflegar athugasemdir, í tölvupósti eða bréfi, og tiltaka hvaða annmarka þeir telji á kortinu. Það þarf ekkert að útfæra það mjög nákvæmlega. Við munum hafa samband við viðkomandi síðar“.

Aðspurður um hvort allir þeir sem fengu umrætt bréf þyrftu að gera athugasemdir, hver fyrir sig og jafnvel gera hver fyrir sig nýja landbótaáætlun, sagði Guðmundur að svo væri ekki, a.m.k. ekki í nærri öllum tilvikum. „Rétt eins og verið hefur geta t.d. upprekstrarfélög eða önnur félög bænda, staðið sameiginlega að landbótaáætlun fyrir afrétti og önnur sameiginleg beitarlönd. Það er t.d. nægilegt að fjallskilastjórn geri athugasemdir fyrir viðkomandi afrétt og eðlilegt að sameiginleg landbótaáætlun sé gerð við slíkar aðstæður eins og verið hefur. Hins vegar hefur einnig þurft að gera landbótaáætlanir fyrir  einstakar jarðir og þá er það í höndum viðkomandi bónda.
Varðandi frest til 20. júlí sagði Guðmundur að ef menn gætu ekki gert sínar athugasemdir fyrir þann dag, gætu þeir bara óskað eftir lengri fresti, en það yrði að gera skriflega. „Það er talsverð vinna við þetta mál og þó langt sé til áramóta þarf að nýta tímann vel svo menn lendi ekki í tímaþröng í lok ársins. Landgræðslan hvetur því þá sem telja sig þurfa að gera athugasemdir, að gera það sem fyrst og helst fyrir 20. júlí. Það er samt ekkert þannig að menn missi einhvern rétt, dragist það eitthvað. En það er hagsmunamál fyrir hlutaðeigandi bændur að bregðast skjótt við. Þeim mun fyrr sem athugasemdir berast, þeim mun meiri tími gefst til að bregðast við þeim og vinna vel að málinu“ sagði Guðmundur Stefánsson að lokum. 

Styrkir til vatnsveitna á lögbýlum
Fréttir 5. mars 2024

Styrkir til vatnsveitna á lögbýlum

Enn er opið fyrir umsóknir um framlög vegna vatnsveitna á lögbýlum sbr. regluger...

Tilboðsmarkaður opinn
Fréttir 4. mars 2024

Tilboðsmarkaður opinn

Markaður fyrir greiðslumark mjólkur verður haldinn þann 1. apríl næstkomandi.

Ríkt af B12-vítamíni, fólati, kalíum og sinki
Fréttir 1. mars 2024

Ríkt af B12-vítamíni, fólati, kalíum og sinki

Samkvæmt niðurstöðum verkefnis sem nýlega var unnið hjá Matís, um nýtingu og nær...

Vaxtalækkun lána
Fréttir 1. mars 2024

Vaxtalækkun lána

Fram kom í frétt Bændablaðsins, 2. nóvember 2023, að stjórn Byggðastofnunar hefð...

Endurvinnslan er mest innanlands
Fréttir 29. febrúar 2024

Endurvinnslan er mest innanlands

Guðlaugur Gylfi Sverrisson, rekstrarstjóri Úrvinnslusjóðs, segir stjórn sjóðsins...

Háskóladagurinn á fjórum stöðum
Fréttir 29. febrúar 2024

Háskóladagurinn á fjórum stöðum

Háskóladagurinn verður haldinn í Reykjavík laugardaginn 2. mars.Þá gefst fólki k...

Rýnt í lagaumgjörð hvalveiða
Fréttir 29. febrúar 2024

Rýnt í lagaumgjörð hvalveiða

Forsætisráðherra hefur skipað starfshóp sem falið er að skoða lagaumgjörð hvalve...

Rækta má hundruð kílóa kjöts af einni stofnfrumu
Fréttir 28. febrúar 2024

Rækta má hundruð kílóa kjöts af einni stofnfrumu

Vistkjöt var boðið til smökkunar í Kópavoginum um miðjan mánuð, í fyrsta sinn í ...