Vinsamlegast athugið að þetta efni er eldra en 7 ára.
Mikilvægt að gera athugasemdir sem fyrst
Fréttir 17. júlí 2014

Mikilvægt að gera athugasemdir sem fyrst

Höfundur: Vilmundur Hansen

Samkvæmt nýrri reglugerð um gæðastýringu í sauðfjárframleiðslu verða þeir sem æskja þess að halda áfram þátttöku í gæðastýringunni að endurnýja allar landbótaáætlanir fyrir lok þessa árs. Landgræðsla ríkisins sendi um s.l. mánaðamót öllum bændum, tæplega þrjú hundruð talsins, sem talið er að þurfi að gera nýjar landbótaáætlanir, bréf og gögn vegna þessa máls. Landgræðslan hefur í mörg ár aðstoðað bændur við gerð landbótaáætlana, en nú verður sú breyting á að henni er ekki heimilt að koma beint að gerð landbótaáætlunar skv. ákvæðum reglugerðarinnar. Engu að síður getur Landgræðslan látið bændum í té ýmsar upplýsingar til þess að unnt sé að gera landbótaáætlun og mun gera það. En þurfi bændur utanaðkomandi aðstoð við gerð landbótaáætlunarinnar verða þeir að leita annað en til Landgræðslunnar.

Með fyrrnefndu bréfi fylgdi m.a. kort af því svæði sem viðkomandi landbótaáætlun mun væntanlega ná til og á kortinu er landið ástandsflokkað skv. nýju kerfi sem kveðið er á um í reglugerðinni. Við gerð kortsins er stuðst við fyrri ástandsflokkun og önnur fyrirliggjandi gögn og hún aðlöguð nýju kerfi. Það er því vel hugsanlegt að þarna gæti ákveðinnar ónákvæmni, en í bréfinu eru bændur hvattir til að fara yfir þetta kort og gera athugasemdir, telji þeir ástæðu til, fyrir 20. júlí n.k.

Nokkuð hefur borið á því að bændur telji þennan frest of skamman, m.a. vegna þess að nú eru heyannir hjá bændum en sumarleyfistími hjá starfsmönnum í flestum stofnunum og fyrirtækjum.

Bændablaðið bar þetta undir Guðmund Stefánsson sviðstjóra hjá Landgræðslunni, en hann undirritaði umrætt bréf. „Í fyrsta lagi er í flestum tilvikum um að ræða endurnýjun landbótaáætlana sem í gildi hafa verið en þær þarf þó að aðlaga nýrri ástandsflokkun beitarlandsins. Við erum búin að endurflokka alla afrétti og önnur beitarlönd sem talið er  að gera þurfi landbótaáætlanir um og höfum sent niðurstöðurnar til allra bænda sem talið er að komi að þessu máli. Þetta er samt engin endanleg niðurstaða og við erum að óska eftir athugasemdum fyrir 20. júlí. Við erum ekki að ætlast til að bændurnir geri ný kort eða láti fara fram einhverja sérstaka vinnu við þetta verkefni. Við erum aðeins að óska eftir að þeir geri athugasemdir við kortið og flokkunina, telji þeir eitthvað ekki rétt eða þarfnast skýringa. Við munum síðan fara yfir athugasemdirnar, hugsanlega fara og skoða viðkomandi beitarland og komi í ljós að einhverjar skekkjur séu í þessu kortum munum við í samráði við viðkomandi aðila leiðrétta þau. Það er því nægjanlegt fyrir bændur að senda okkur skriflegar athugasemdir, í tölvupósti eða bréfi, og tiltaka hvaða annmarka þeir telji á kortinu. Það þarf ekkert að útfæra það mjög nákvæmlega. Við munum hafa samband við viðkomandi síðar“.

Aðspurður um hvort allir þeir sem fengu umrætt bréf þyrftu að gera athugasemdir, hver fyrir sig og jafnvel gera hver fyrir sig nýja landbótaáætlun, sagði Guðmundur að svo væri ekki, a.m.k. ekki í nærri öllum tilvikum. „Rétt eins og verið hefur geta t.d. upprekstrarfélög eða önnur félög bænda, staðið sameiginlega að landbótaáætlun fyrir afrétti og önnur sameiginleg beitarlönd. Það er t.d. nægilegt að fjallskilastjórn geri athugasemdir fyrir viðkomandi afrétt og eðlilegt að sameiginleg landbótaáætlun sé gerð við slíkar aðstæður eins og verið hefur. Hins vegar hefur einnig þurft að gera landbótaáætlanir fyrir  einstakar jarðir og þá er það í höndum viðkomandi bónda.
Varðandi frest til 20. júlí sagði Guðmundur að ef menn gætu ekki gert sínar athugasemdir fyrir þann dag, gætu þeir bara óskað eftir lengri fresti, en það yrði að gera skriflega. „Það er talsverð vinna við þetta mál og þó langt sé til áramóta þarf að nýta tímann vel svo menn lendi ekki í tímaþröng í lok ársins. Landgræðslan hvetur því þá sem telja sig þurfa að gera athugasemdir, að gera það sem fyrst og helst fyrir 20. júlí. Það er samt ekkert þannig að menn missi einhvern rétt, dragist það eitthvað. En það er hagsmunamál fyrir hlutaðeigandi bændur að bregðast skjótt við. Þeim mun fyrr sem athugasemdir berast, þeim mun meiri tími gefst til að bregðast við þeim og vinna vel að málinu“ sagði Guðmundur Stefánsson að lokum. 

Rökstuddur grunur um blóðþorra
Fréttir 3. desember 2021

Rökstuddur grunur um blóðþorra

Veira sem getur valdið sjúkdómnum blóðþorra í laxi, Infectious salmon anaemia, h...

Nýsköpunar- og þróunarsetur verði byggt upp á Vesturlandi
Fréttir 3. desember 2021

Nýsköpunar- og þróunarsetur verði byggt upp á Vesturlandi

Landbúnaðarháskóli Íslands og Háskólinn á Bifröst hafa tekið höndum saman um að ...

Ísland er enn í sérflokki þegar kemur að lítilli notkun sýklalyfja í landbúnaði
Fréttir 3. desember 2021

Ísland er enn í sérflokki þegar kemur að lítilli notkun sýklalyfja í landbúnaði

Samkvæmt skýrslu European Medicine Agency, sem kom út í síðustu viku, er sýklaly...

Landselastofninn við sögulegt lágmark
Fréttir 3. desember 2021

Landselastofninn við sögulegt lágmark

Hafrannsóknastofnun leggur til að beinar veiðar á landsel verði áfram takmarkaða...

Innflutningur á dönskum jólatrjám dregst saman en sala íslenskra eykst
Fréttir 2. desember 2021

Innflutningur á dönskum jólatrjám dregst saman en sala íslenskra eykst

Fyrsta helgin í sölu íslenskra jólatrjáa er nú fram undan í íslenskum jólaskógum...

Fjármálaráðherra vill skoða kaup á Hótel Sögu
Fréttir 2. desember 2021

Fjármálaráðherra vill skoða kaup á Hótel Sögu

Í frumvarpi fjármálaráðherra til fjárlaga fyrir árið 2020 er lagt til að skoða m...

Sauðfjárbændum hefur fækkað um ríflega þriðjung á 40 árum
Fréttir 2. desember 2021

Sauðfjárbændum hefur fækkað um ríflega þriðjung á 40 árum

Á síðasta ári voru sauðfjárbændur í landinu 2.078 samkvæmt haustskýrslum og höfð...

Sóknarmöguleikar sem verðskulda athygli og uppbyggingu
Fréttir 2. desember 2021

Sóknarmöguleikar sem verðskulda athygli og uppbyggingu

„Mér finnst ég standa inni í málaflokki sem er bæði tengdur sterkt inn í fortíð ...