Markmið fyrirhugaðra breytinga á aðalskipulagi er að auka framboð íbúðalóða í sveitarfélaginu og þá sérstaklega sjávarlóða með dreifbýlisyfirbragði.
Fréttir 19. maí 2020

Sjávarlóðir verða í boði í landi Glæsibæjar

Margrét Þóra Þórsdóttir
Breyting hefur verið gerð á aðalskipulagi Hörgársveitar sem gildir til ársins 2024 hvað varðar land­notkun í landi Glæsibæjar í Hörgár­sveit, þar sem gert er ráð fyrir að skilgreina íbúðabyggð þar sem nú er skógræktar- og landgræðslusvæði og landbúnaðar­svæði.
 
Glæsibæjarkirkja mun einnig  fá skilgreindan og stækkaðan reit frá núverandi afmörkun í samráði við safnaðarstjórn og Biskupsstofu vegna mögulegrar stækkunar kirkjugarðs, bílastæða og tengdrar starfsemi. Aðalskipulagsbreytingin tekur til hluta jarðarinnar neðan vegar 816, samtals um 13 hektarar. Deiliskipulag verður unnið samhliða aðalskipulagi og verða báðar tillögur auglýstar samtímis. 
 
Aukið framboð íbúðarlóða í sveitarfélaginu
 
Markmið fyrirhugaðra breytinga á aðalskipulagi er að auka framboð íbúðarlóða í sveitarfélaginu og þá sérstaklega sjávarlóða með dreifbýlisyfirbragði. Miðað er við að koma fyrir um 18 lóðum á svæði sem skilgreint verður íbúðabyggð. Gengið er út frá blandaðri en lágreistri fjölskylduvænni dreifbýlisíbúðabyggð með lágu nýtingarhlutfalli, góðu rými á milli húsa, útsýni, öryggi, einstakri aðstöðu til útivistar s.s. opnum rýmum, leiksvæðum, gönguleiðum, siglingum og sjóböðum. 
 
Nyrst á svæðinu er gömul malarnáma og er áætlað að nýta efni úr henni til vegagerðar og annarra framkvæmda við lóðir á skipulagssvæðinu og því þarf að skilgreina nýtt efnistökusvæði í landi Glæsibæjar. Markmiðið er einnig að loka því svæði eftir að framkvæmdum lýkur og ganga frá námunni þannig að prýði verði af. Þá verður reitur fyrir Glæsibæjarkirkju S-2 stækkaður vegna mögulegrar stækkunar kirkjugarðs, bílastæða og tengdrar starfsemi.  
 
Markmið sveitarstjórnar er að fyrirhugaðar skipulagsbreytingar skuli ekki þrengja að búrekstri á landbúnaðarlandi umhverfis skipulagssvæðið, og ef til hagsmunaárekstra komi milli landbúnaðar og starfsemi á skipulagssvæðinu muni sveitarfélagið ekki leggja íþyngjandi kvaðir á búrekstur í því sambandi.  
 
Búið að planta í 143 hektara lands
 
Hefðbundinn landbúnaður hefur að mestu lagst af en nú er þar  stundaður hrossabúskapur auk smávægilegrar sauðfjárræktar á jörðinni. Litlar forsendur eru fyrir frekari landbúnaði sökum skógræktar, en í gildi er samningur við Norðurlandsskóga um skógrækt á allt að 243 hekturum af landi. Plantað hefur verið í um 143 hektara lands ofan vegar og um 35 hektara neðan vegar. Skógrækt ofan vegar hefur gengið vel og þar er kominn myndarlegur skógur með mjög góða útivistarmöguleika sem áætlanir gera ráð fyrir að efla enn frekar. Norðurlandsskógar eru tilbúnir til að fella neðri hluta jarðarinnar, neðan vegar nr. 816, út úr samningi á þessum forsendum. Samningur við skógræktina gerir auk þess ráð fyrir því að landeigandi geti tekið hluta/heild undan samningi við skógræktina gegn endurgreiðslu þess stofnkostnaðar sem skógræktin lagði til í upphafi.  
 
Fjögur íbúðasvæði skilgreind í sveitarfélaginu
 
Íbúum í Hörgársveit hefur fjölgað nokkuð ört síðastliðin tvö ár. Í byrjun árs 2018 voru íbúar sveitarfélagsins 580 en í lok árs 2018 voru þeir 613 talsins. Í aðalskipulagi eru skilgreind fjögur íbúðasvæði í sveitarfélaginu, í þéttbýlisstöðunum á Hjalteyri og Lónsbakka sem fyrir eru og einnig íbúðasvæði við Blómsturvelli og í landi Glæsibæjar. Á Lónsbakkasvæðinu er áhersla lögð á þéttari byggð og minni íbúðalóðir og á Hjalteyri er áhersla á sértæka uppbyggingingu sem samræmist eldri byggð auk frístundabyggðar. Stærri íbúðalóðir verða svo í landi Glæsibæjar en engin áform eru enn sem komið er með uppbyggingu íbúða á svæðinu við Blómsturvelli í fyrirsjáanlegri framtíð.