Vinsamlegast athugið að þetta efni er eldra en 11 mánaða.
Geitur á beit. Þar sem tiltölulega fáir geitabændur eru á Íslandi var kortlagning geitarbeitarsvæða talin henta einkum vel til að prófa og þróa áfram nýja tækni.
Geitur á beit. Þar sem tiltölulega fáir geitabændur eru á Íslandi var kortlagning geitarbeitarsvæða talin henta einkum vel til að prófa og þróa áfram nýja tækni.
Mynd / Háhóll geitabú
Í deiglunni 17. apríl 2023

Kortleggja beitarsvæði geita

Höfundur: Guðrún Hulda Pálsdóttir

Landgræðslan hyggst kortleggja beitarsvæði geitfjár í samstarfi við bændur. Ný kortlagningaaðferð verður tekin til notkunar, þar sem geitfjáreigendur geta sjálfir teiknað beitarsvæðin sín inn á vefsjá GróLindar.

„Þegar vöktunarverkefnið GróLind hófst árið 2017 varð fljótlega ljóst að nauðsynlegt væri að hafa gott yfirlit yfir landnýtingu. Það er ein af grundvallarforsendum þess að hægt sé að skoða í samhengi ástand lands og landnýtingu að vita hvaða svæði er verið að nýta og umfang nýtingarinnar.

Árið 2020 var birt fyrsta útgáfa af kortlagningu beitarlanda sauðfjár hér á landi. Nú er sú kortlagning í endurskoðun og vonir standa til þess að ný og nákvæmari kortlagning komi út á þessu ári. Árið 2022 voru birtar niðurstöður samstarfsverkefnis GróLindar og Háskóla Íslands um sumarútbreiðslu þriggja villtra grasbíta auk sauðfjár. Þar kom í ljós að skörun er mest á meðal heiðagæsa og sauðfjár,“ segir í tilkynningu frá Landgræðslunni en nánari umfjöllun um það verkefni er að finna á síðu 62 í þessu tölublaði Bændablaðsins.

„Samhliða endurbótum á kortlagningu beitarsvæða sauðfjár erum við að hefja kortlagningu beitarsvæða geitfjár. Í þeirri kortlagningu er GróLind að prófa nýja aðferð við kortlagninguna sem fellst í því að gefa bændum færi á að teikna beitarsvæðin sín sjálfir inn á vefsjá og láta í té nauðsynlegar upplýsingar, s.s. beitartíma og afmörkun svæðisins, allt gert í tölvunni heima.

Búið er að prufukeyra kortavefsjána og nokkur beitarsvæði hafa verið teiknuð inn. Hingað til hefur það gengið vel. Á undanförnum dögum og vikum hefur Landgræðslan haft samband við geitabændur landsins og óskað eftir þátttöku í verkefninu, enn er þó ekki búið að hafa samband við alla. Þar sem tiltölulega fáir geitabændur eru á Íslandi var kortlagning geitarbeitarsvæða talin henta einkum vel til að prófa og þróa áfram þessa nýju tækni. Ef vel tekst til verður þessi aðferð nýtt til að kortleggja beit annarra húsdýra á Íslandi, s.s. hrossa og nautgripa, sem og kortlagningu beitarsvæða sauðfjár. Með þessari gagnvirku kortavefsjá geta bændur tekið virkari þátt í kortlagningu, átt auðveldari aðgang að upplýsingunum, geta leiðrétt villur eða gert athugasemdir á einfaldan hátt. Einnig eru uppfærslur fljótlegri og einfaldari í sniðum heldur en ef upplýsingarnar þyrftu að fara í gegnum þriðja eða jafnvel fjórða aðila.“

Starfsfólk GróLindar, Jóhann Helgi Stefánsson og Björk Sigurjónsdóttir, munu verða í sambandi við alla geitabændur á landinu á næstu dögum og vikum. „Við vonum að verkefninu verði áfram tekið vel og að bændur hjálpi okkur að gera þessa kortlagningu eins góða og mögulegt er,“ segir í tilkynningu frá Landgræðslunni.

Mikilvægasta rými jarðar
Fréttaskýring 29. mars 2024

Mikilvægasta rými jarðar

Stærsta innlögn nýrra fræsafna í Alþjóðlegu fræhvelfinguna á Svalbarða átti sér ...

Umræða um geðheilsu bænda mikilvæg
Fréttaskýring 8. mars 2024

Umræða um geðheilsu bænda mikilvæg

Vísbendingar eru um að bændur séu líklegri til að þjást af einkennum streitu og ...

Framtíðarlandbúnaður á eftir að stökkbreytast
Fréttaskýring 23. febrúar 2024

Framtíðarlandbúnaður á eftir að stökkbreytast

Á komandi áratugum er líklegt að landbúnaður breytist verulega. Þættir eins og t...

Úrgangsmálin í ólestri
Fréttaskýring 9. febrúar 2024

Úrgangsmálin í ólestri

Í byrjun síðasta árs tóku gildi lög hér á landi þar sem bann er lagt við urðun á...

Bændur telja samningsstöðu sína gagnvart afurðastöðvum veika
Fréttaskýring 30. janúar 2024

Bændur telja samningsstöðu sína gagnvart afurðastöðvum veika

Aðstöðumunur kúabænda vegna mismunandi stuðnings við kvótakaup milli landsvæða h...

Auður, kvóti, mjólk og skuld
Fréttaskýring 26. janúar 2024

Auður, kvóti, mjólk og skuld

Þegar tiltekinn hópur bænda hefur tök á að eignast mjólkurkvóta með því að vera ...

Dýrmæt erfðaefni dreifast víða
Fréttaskýring 13. janúar 2024

Dýrmæt erfðaefni dreifast víða

Eyþór Einarsson, ráðunautur hjá Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins (RML), segir að ...

Ræktunarland verður kortlagt
Fréttaskýring 8. desember 2023

Ræktunarland verður kortlagt

Gert er ráð fyrir að þingsályktunartillaga um nýja landsskipulagsstefnu til 15 á...