Vinsamlegast athugið að þetta efni er eldra en 1 árs.
Stjórn og framkvæmdastjóri LSB. F.v.: Erna Bjarnadóttir, Guðrún Lárusdóttir varaformaður, Ólafur K. Ólafs framkvæmdastjóri, Guðbjörg Jónsdóttir, Skúli Bjarnason formaður stjórnar og Örn Bergsson.
Stjórn og framkvæmdastjóri LSB. F.v.: Erna Bjarnadóttir, Guðrún Lárusdóttir varaformaður, Ólafur K. Ólafs framkvæmdastjóri, Guðbjörg Jónsdóttir, Skúli Bjarnason formaður stjórnar og Örn Bergsson.
Mynd / Halldóra Ólafs
Lesendarýni 20. júní 2022

Raunávöxtun 9,4% 2021

Höfundur: Ólafur K. Ólafs., framkvæmdarstjóri Lífeyrissjóðs bænda

Á ársfundi Lífeyrissjóðs bænda 3. júní 2022 var lögð fram árs­ skýrsla sjóðsins fyrir liðið ár og ársreikningur sjóðsins kynntur.

Fram kom í skýrslu stjórnar að heimsfaraldurinn Covid-19 hefur um tveggja ára skeið haft veruleg samfélags- og efnahagsleg áhrif á heimsvísu.

Áhrif heimsfaraldursins á rekstur, efnahag og sjóðstreymi Lífeyrissjóðs bænda á árinu 2021 reyndust hins vegar óveruleg. Þrátt fyrir neikvæð áhrif á efnahags- og markaðsaðstæður, hefur ávöxtun Lífeyrissjóðs bænda undanfarin tvö ár verið ein sú hæsta í sögu sjóðsins.

Stöðugur vöxtur á hreinni eign til greiðslu lífeyris

Hrein eign til greiðslu lífeyris nam 45,1 milljarði króna í árslok 2021, hækkaði um 4,7 milljarða króna frá fyrra ári eða um 11,7%. Hreinar fjárfestingartekjur námu sex milljörðum króna á móti 4,2 milljörðum króna árið áður. Rekstrarkostnaður lífeyrissjóðsins nam 139 m.kr. og er það nær óbreyttur kostnaður frá fyrra ári.

Hrein nafnávöxtun, þ.e. ávöxtun þegar rekstrarkostnaður hefur verið dreginn frá hreinum fjárfestingartekjum, var 14,7% sem samsvarar 9,4% raunávöxtun. Sambærilegar tölur fyrra árs voru 11,2% og 8,3%. Hrein árleg raunávöxtun síðustu fimm ára var 8,0% og síðustu 10 ára 5,9%

Lífeyrisgreiðslur námu 1.925 milljónum króna

Á árinu 2021 voru virkir sjóðfélagar 1.989, þ.e. þeir sem að jafnaði greiða iðgjöld með reglubundnum hætti í hverjum mánuði. Samanlagðar iðgjaldagreiðslur námu 790 m.kr. á móti 837 m.kr. árið 2020, lækkuðu um 5,6%. Fjöldi þeirra sem eiga réttindi í sjóðnum var 10.829 í lok árs 2021 á móti 10.945 árið áður.

Á árinu fengu 4.494 lífeyrisþegar greiddan lífeyri. Meðaltal fjölda lífeyrisþega, sem fékk greiddan lífeyri á árinu, var 4.039 á móti 4.005 árið áður. Heildarlífeyrisgreiðslur námu 1.925 m.kr. á árinu 2021 á móti 1.804 m.kr. árið áður, sem er 6,7% hækkun frá fyrra ári.

Auknar skuldbindingar með nýju reiknilíkani

Fjármála- og efnahagsráðuneytið tilkynnti í desember 2021 að lífeyrissjóðum bæri að taka mið af nýju reiknilíkani FÍT (Félags íslenskra tryggingastærðfræðinga) um lækkun aldursbundinnar dánartíðni þegar horft er til framtíðar, annaðhvort við uppgjör í lok árs 2021 eða 2022.

Stjórn Lífeyrissjóðs bænda ákvað að taka strax upp nýja reiknilíkanið miðað við uppgjör tryggingafræðilegrar stöðu í lok árs 2021.

Við mat á lífeyrisskuldbindingum verður því horft til væntrar þróunar lífaldurs í framtíðinni í stað þess að miða við reynslu liðinna ára. Umtalsverð hækkun verður á mati skuldbindinga hjá lífeyrissjóðum við notkun á nýju reiknilíkani fyrir lífslíkur þar sem gert er ráð fyrir lengri lífaldri frá því sem verið hefði með fyrri forsendum.

Tryggingafræðileg staða batnar

Metin hækkun áfallinna skuldbindinga hjá lífeyrissjóðum við upptöku nýs reiknilíkans er áætluð allt að 10% þar sem gert er ráð fyrir hærri lífaldri til framtíðar.

Mjög góð ávöxtun Lífeyrissjóðs bænda á árinu 2021 veldur því að þrátt fyrir forsendubreytingarnar með nýjum reiknigrunni, batnar tryggingafræðileg staða sjóðsins lítillega frá fyrra ári.

Heildarskuldbinding sjóðsins reiknast 3,2% umfram eignir og áfallin staða er jákvæð um 0,8% af skuldbindingum. Að óbreyttum forsendum hefði heildarstaða Lífeyrissjóðs bænda verið metin jákvæð um 3,4% af skuldbindingum og áfallin staða jákvæð um 7%.

Á ársfundinum voru kynntar mótvægisaðgerðir vegna nýja reiknilíkansins. Áunninn réttur verður óbreyttur.

Frjáls aðild að Lífeyrissjóði bænda

Lífeyrissjóður bænda er starfsgreinasjóður bænda.

Með niðurfellingu sérlaga um Lífeyrissjóð bænda 2018, geta allir launþegar gerst sjóðfélagar í sjóðnum og því er öllum launagreiðendum heimilt að greiða lífeyrisiðgjöld fyrir starfsmenn sína til sjóðsins.


Frá aðalfundum skógarbænda
Lesendarýni 20. maí 2024

Frá aðalfundum skógarbænda

Aðalfundur Félags skógarbænda á Suðurlandi (FsS) var haldinn á Hótel Stracta lau...

Undanþágur búvörulaga og staða bænda
Lesendarýni 16. maí 2024

Undanþágur búvörulaga og staða bænda

Ágætu bændur. Rétt fyrir páska voru samþykktar á Alþingi breytingar á búvörulögu...

Endurheimt vistkerfi á landi og ferskvatnslíf
Lesendarýni 10. maí 2024

Endurheimt vistkerfi á landi og ferskvatnslíf

Með vorinu vaknar náttúran til lífs enn á ný og fólk flykkist út til að njóta he...

Kjósum forseta með þekkingu á landbúnaði
Lesendarýni 9. maí 2024

Kjósum forseta með þekkingu á landbúnaði

Þann 1. júní nk. fara fram forsetakosningar og ljóst að kjósendur geta valið á m...

Skattaívilnanir í skógrækt
Lesendarýni 8. maí 2024

Skattaívilnanir í skógrækt

Í marsmánuði var hin árlega fagráðstefna Skógræktar á Íslandi haldin.

Dásamlega íslenska sveitin
Lesendarýni 6. maí 2024

Dásamlega íslenska sveitin

Þegar maður kemst á miðjan aldur, þá staldrar maður aðeins við og veltir fyrir s...

Hafa skal það sem sannara reynist
Lesendarýni 1. maí 2024

Hafa skal það sem sannara reynist

Í Bændablaðinu 11. apríl sl. er heilsíðuviðtal við hjónin á Syðri-Fljótum í Meða...

Mótmæli bænda í ESB: hvað býr að baki?
Lesendarýni 29. apríl 2024

Mótmæli bænda í ESB: hvað býr að baki?

Undanfarna mánuði hafa bændur í Evrópu efnt til mikilla mótmæla um alla heimsálf...