Vinsamlegast athugið að þetta efni er eldra en 2 mánaða.
Til að auðvelda lesandanum að glöggva sig á orsakasamhengi bólusetninganna og dauðsfallanna sýna bláu súlurnar fjölda bóluefnaskammta í mánuði hverjum (hægri ás) og rauða línan sýnir umframdauðsföll í prósentum (vinstri ás) sem í kjölfarið fylgdu. Á línuritinu eru dregnir hringir sem sýna hvernig dauðsföllum fjölgar nokkrum vikum eftir að aukinn kraftur er settur í bólusetningarnar hverju sinni.
Til að auðvelda lesandanum að glöggva sig á orsakasamhengi bólusetninganna og dauðsfallanna sýna bláu súlurnar fjölda bóluefnaskammta í mánuði hverjum (hægri ás) og rauða línan sýnir umframdauðsföll í prósentum (vinstri ás) sem í kjölfarið fylgdu. Á línuritinu eru dregnir hringir sem sýna hvernig dauðsföllum fjölgar nokkrum vikum eftir að aukinn kraftur er settur í bólusetningarnar hverju sinni.
Lesendarýni 20. mars 2024

Hvernig stóð á kúfi dauðsfalla eftir að veiran var að mestu horfin?

Höfundur: Þorgeir Eyjólfsson er eftirlaunaþegi og Helgi Örn Viggósson hugbúnaðarsérfræðingur.

Mikill fjöldi ótímabærra dauðsfalla á síðustu misserum hefur ekki farið fram hjá landsmönnum.

Þrátt fyrir að mjög hafi dregið úr áhuga eldri borgara á Íslandi á bólusetningum gegn Covid, þar sem innan við helmingur 60 ára og eldri þáðu bólusetningu vetrarins, dugði það ekki til að forða Íslandi frá því að mælast með hæsta hlutfall umframdauðsfalla í Evrópu í desember sl. samkvæmt útreikningum Eurostat, eða 25,2%. Samkvæmt landlækni reyndust umframdauðsföllin í desember vera 11,2%. Mismunandi tölur skýrast af því að ekki er tekið tillit til mannfjöldaþróunar hjá Eurostat. En vitaskuld breytir engu hvernig er reiknað. Kjarni málsins er sá að að baki báðum tölum er sami fjöldi einstaklinga sem hlotið hafa ótímabærann dauðdaga fyrir tilverknað mRNA bóluefnanna.

Umframdauðsföllin sem hér hafa verið nefnd eru því miður einungis toppur ísjakans. Undir yfirborðinu eru sorgleg dæmi um mikinn skaða af völdum bóluefnanna sem hrjá fjölda einstaklinga og fleiri en einn í sumum fjölskyldum. Átakanlegt hefur t.d. verið að fylgjast með frásögnum af fjölgun greininga á Parkinsonsjúkdómnum. Heilasjúkdómarnir Alzheimer og Parkinson deila meinleiðum með príonsjúkdómum eins og Creutzfeld-Jakob Disease (CJD). Niðurstöður rannsókna hafa sýnt hvernig Covid mRNA-efnin geta valdið príonsjúkdómum. CJD stafar af því þegar venjuleg príonprótein, sem finnast á yfirborði margra frumna, verða óeðlileg og klessast í heilanum, sem veldur heilaskaða. Þessi óeðlilega uppsöfnun skemmdra prótína í heilanum getur valdið minnisskerðingu, persónuleikabreytingum og hreyfierfiðleikum.

Þekkt eru skaðleg áhrif mRNA efnanna á starfsemi hjartans en helsti ráðgjafi sóttvarnayfirvalda hefur staðfest að bólusetning gegn veirunni þrefaldi líkur á bólgu í hjartavöðva og á annað þúsund ritrýndar vísindagreinar hafa komið út um hvernig sprauturnar geta skaðað hjartað, þar á meðal framskyggnar rannsóknir (þátttakendur mældir fyrir og eftir sprautu) með niðurstöðum sem segja að í kringum 3% ungs fólks fái hjartavöðvabólgu, í langflestum tilvika einkennalaust en getur engu að síður verið lífshættulegt ástand.

Þrátt fyrir að birtar hafi verið þúsundir ritrýndra rannsókna í vísindaritum sem staðfesta skaðsemi Covid mRNA bóluefnanna virðist sem þær staðreyndir nái ekki augu og eyrum stjórnenda heilbrigðismála. Haldið er áfram að halda mRNA efninu að eldri borgurum. Hér verður rakið hvernig dauðsföll sem rekja má til bóluefnanna voru skráð sem af völdum Covid sjúkdómsins væru þrátt fyrir að veiran hafi verið gengin yfir og sóttvarnatakmörkunum hafi verið aflétt þegar kúfur dauðsfallanna átti sér stað í mars 2022.

SARS-CoV-2 veiran sem veldur Covid-19 sjúkdómnum barst til landsins í febrúar 2020 og hófust bólusetningar gegn veirunni um áramótin 2020/2021. Á árinu 2020 lést 31 af völdum Covid, flestir komnir fram yfir væntan lífsaldur.

Landsmenn þáðu 719.000 sprautur af bóluefnum á árinu 2021. Þátttaka almennings í bólusetningum var mikil og þáðu liðlega 80% frumbólusetningu (fyrstu tvær sprauturnar) og 69% fyrstu örvunarsprautuna. Þegar árið var gert upp kom í ljós að 7 höfðu látist úr sjúkdómnum en hins vegar höfðu Lyfjastofnun borist 33 tilkynningar um dauðsföll í kjölfar bólusetninga á árinu 2021. Því létust þó nokkuð fleiri á árinu 2021 af völdum bóluefnanna en látist höfðu af völdum Covid á árinu. Rétt er að hafa í huga að vanskráningarþátturinn í passífum tilkynningakerfum eins og Lyfjastofnun rekur er mjög stór.

Alda Covid-smita gekk yfir í byrjun árs 2022. Þrátt fyrir mikinn fjölda smita reyndist lítið um alvarleg veikindi og spítalainnlagnir héldust fáar. Því var talið óhætt að afnema allar sóttvarnaráðstafanir vegna Covid 25. febrúar 2022. Mikil áhersla var lögð á örvunarbólusetningar um veturinn. Landsmenn þáðu á fjögurra mánaða tímabili nóv. til feb. 2022 alls 225.000 sprautur. Afleiðingarnar létu ekki á sér standa. Umframdauðsföllum fjölgaði mjög í kjölfar bólusetninganna eins og sjá má á súluritinu. Flest urðu umframdauðsföllin í mars 2022 þegar landlækni reiknaðist til að þau hefðu verið 40,6% (54,4% samkvæmt Eurostat). Þrátt fyrir að afleiðingar bólusetningarstefnunnar væru aðilum ljósar var haldið áfram að örvunarbólusetja almenning og þáðu landsmenn 154.000 bóluefnaskammta á árinu 2022.

Í árslok lá fyrir að dauðsföllum hafði fjölgað um 15% á milli ára á sama tíma og landsmenn höfðu þegið 873.000 sprautur.

Stefna þessi er ekki síður óskiljanleg í ljósi þeirrar vitneskju að sprauturnar gera fólk útsettara bæði fyrir smitum og veikindum af völdum Covid, skv. fjölda rannsókna. Sem dæmi, í stórri rannsókn hjá Cleveland sjúkrahúsinu, sem er eitt helsta rannsóknarsjúkrahúsið í BNA, er komist að þeirri niðurstöðu að þeir sem höfðu fengið 4 sprautur eða fleiri voru 338% líklegri til að veikjast af Covid m.v. óbólusetta, á meðan 3 sprautur gerðu þá 315% líklegri. Afleiðingarnar eru ekki aðeins að fólk verður veikara fyrir alls kyns sýkingum, heldur einnig krabbameinum, sjálfsónæmis- sjúkdómum, hjarta- og æðakerfis-, taugakerfis- og segmyndun.

Til að auðvelda lesandanum að glöggva sig á orsakasamhengi bólusetninganna og dauðsfallanna sýna bláu súlurnar fjölda bóluefnaskammta í mánuði hverjum (hægri ás) og rauða línan sýnir umframdauðsföll í prósentum (vinstri ás) sem í kjölfarið fylgdu. Á línuritinu eru dregnir hringir sem sýna hvernig dauðsföllum fjölgar nokkrum vikum eftir að aukinn kraftur er settur í bólusetningarnar hverju sinni.

En aftur að fjölgun dauðsfallanna veturinn 2021/2022. Hvernig átti að gera grein fyrir þessari fjölgun dauðsfalla án þess að viðurkenna að dauðsföllin mætti rekja til bóluefnanna?

Ákveðið var að skrifa dauðsföllin á Covid-sjúkdóminn í þeirri von að stjórnvöld og almenningur tækju það trúanlegt. Það virðist hafa gengið eftir því til þessa dags hefur ekki orðið vart opinberrar umræðu um skýringar embættis landlæknis á dauðsföllunum á árinu 2022.

Klippan er af heimasíðu embættis landlæknis og sýnir hvernig dauðsföllin á árinu 2022 voru bókuð sem af völdum Covid-19. Ef haft er í huga að ómíkrón-afbrigði veirunnar tók yfir í byrjun árs 2022, sem skv. vísindamönnum var mjög vægt í samanburði við þau fyrri, væg kvefveira sem sýkir aðeins vefi í efri öndunarveg, auk þess sem að nánast allir landsmenn voru komnir með mótefni, náttúrulegt eða sprautaðir, verða útskýringar landlæknis enn ótrúverðugri.

Í mörgum löndum standa yfir rannsóknir á atburðarás og ákvörðunum tengdum Covid-19 á liðnum árum. Tímabært er að við Íslendingar gerum það einnig. Það er þýðingarmikið til þess að læra megi af mistökunum þannig að þau endurtaki sig síður.

Því miður virðist ýmislegt benda til að við stöndum fljótlega frammi fyrir sömu viðfangsefnum og á árinu 2020.

Mikilvægt er að stjórnvöldum takist betur upp næst.

Halla Hrund: Okkar bestu meðmæli
Lesendarýni 24. maí 2024

Halla Hrund: Okkar bestu meðmæli

Við Íslendingar búum svo vel að margir hæfir einstaklingar hafa gefið kost á sér...

Ágangur búfjár: Sagan endalausa
Lesendarýni 23. maí 2024

Ágangur búfjár: Sagan endalausa

Á undanförnum árum hefur umræða um ágang sauðfjár stóraukist í sveitum landsins.

Pottur brotinn í merkingu snyrtivara
Lesendarýni 22. maí 2024

Pottur brotinn í merkingu snyrtivara

Mikið hefur borið á því að íslensk fyrirtæki framleiði og selji vörur með merkin...

Verndum Viðey
Lesendarýni 22. maí 2024

Verndum Viðey

Árið 2011 var Viðey eða Minna- núpshólmi í Þjórsá friðuð. Eyjan er rúmir þrír he...

Frá aðalfundum skógarbænda
Lesendarýni 20. maí 2024

Frá aðalfundum skógarbænda

Aðalfundur Félags skógarbænda á Suðurlandi (FsS) var haldinn á Hótel Stracta lau...

Undanþágur búvörulaga og staða bænda
Lesendarýni 16. maí 2024

Undanþágur búvörulaga og staða bænda

Ágætu bændur. Rétt fyrir páska voru samþykktar á Alþingi breytingar á búvörulögu...

Endurheimt vistkerfi á landi og ferskvatnslíf
Lesendarýni 10. maí 2024

Endurheimt vistkerfi á landi og ferskvatnslíf

Með vorinu vaknar náttúran til lífs enn á ný og fólk flykkist út til að njóta he...

Kjósum forseta með þekkingu á landbúnaði
Lesendarýni 9. maí 2024

Kjósum forseta með þekkingu á landbúnaði

Þann 1. júní nk. fara fram forsetakosningar og ljóst að kjósendur geta valið á m...