Grænkál og grænir tómatar.
Umhverfismál og landbúnaður 11. mars 2020

Námsbraut um lífræna ræktun matjurta á Reykjum

Ingólfur Guðnason

Framleiðsla líf­rænt ræktaðra mat­væla hefur farið mjög vaxandi á undan­förnum árum í nágranna­löndum okkar. Heildar­fram­leiðsla lífrænt vott­aðra matvæla í Dan­­mörku telur nú  rúm 11% af heildar­framleiðslu þeirra sem er heimsmet.

Svipaða sögu er að segja af aukinni framleiðslu lífrænna landbúnaðarafurða í flestum Evrópulöndum. Hér eigum við langt í land með að komast nærri þeirri tölu, allt of fáir framleiðendur sinna þessari hlið matvælaframleiðslu og er garðyrkjan þar engin undan­tekning. Mikið er flutt inn af lífrænu grænmeti og ávöxtum sem hægt væri að framleiða hér á landi því markaðurinn fer ört vaxandi með aukinni umhverfisvitund neytenda.

Kirsiber.

Heilnæmar afurðir og virðing fyrir umhverfinu

Lífrænt ræktaðar matjurtir eru ekki aðeins framleiddar til að gefa neytendum kost á heilnæmu grænmeti án notkunar á tilbúnum áburði, kemískum varnarefnum og erfðatækni. Vakin hefur verið athygli á því að lífrænar ræktunaraðferðir stuðla að bættu umhverfi á svo margvíslegan hátt, til dæmis með nýtingu á lífrænu hráefni sem næringargjafa og aukinni kolefnisbindingu með heilbrigðri jarvegsrækt. Virðing fyrir náttúrulegum ferlum og verndun líffræðilegrar fjölbreytni eru atriði sem lífrænar ræktunaraðferðir taka mið af og skiptir meðvitaða neytendur sífellt meira máli.

Garðyrkjuskólinn býður upp á nám í lífrænni matjurtaframleiðslu

Á starfsstöð Landbúnaðar­háskóla Íslands á Reykjum í Ölfusi er starfrækt sérstök námsbraut um lífræna matjurtaræktun svo fjölga megi menntuðum garðyrkjufræðingum í þeirri grein. Fjöl­breytni einkennir skólastarfið. Kenndir eru grunnáfangar eins og grasafræði og  plöntu­líf­eðlis­fræði en einnig lífrænar ræktunar­aðferðir í gróðurhúsum og garðlöndum. Lögð er sérstök áhersla á umhverfis- og samfélagslega ábyrgð fram­leiðenda, jafnt gagnvart neyt­endum og náttúru. Nemendur fá fræðslu um umhverfismál, grundvallaratriði vistfræði og sjálfbærni. Kennd er býflugnarækt til hunangsframleiðslu, gæðamál, dreifing og úrvinnsla afurða. Kennslan er að hluta til verkleg og er í boði bæði í staðarnámi og fjarámi.

Hægt er að fá frekari upplýs­ingar og sækja um nám á lífrænu brautinni á Garðyrkjuskólanum næsta vetur á heimasíðu Land­búnaðar­háskóla Íslands: lbhi.is.

Lífrænt ræktaðar gulrætur.

Erlent