12. október 2017

Námskeið á vegum LbhÍ: Endurheimt staðargróðurs á framkvæmdasvæðum

Námskeið á vegum LbhÍ: Endurheimt staðargróðurs á framkvæmdasvæðum
Haldið í samstarfi við Vegagerðina

Á námskeiðinu verður fjallað um helstu aðferðir sem hægt er að beita við endurheimt staðargróðurs á framkvæmdasvæðum, auk þess sem rætt verður um undirbúning, áætlanagerð, framkvæmd, viðhald og eftirfylgni slíkra verka.

Í grófum dráttum má skipta aðferðum við endurheimt staðargróðurs í tvo meginflokka: annars vegar aðferðir er byggja á nýtingu gróðursvarðar úr vegstæði og öðrum svæðum er verða fyrir raski (dreifing á svarðlagi, heilum gróðurtorfum og mosum); og hins vegar nýting á efnivið úr nágrenni framkvæmdarsvæða (fræslægju, fræi af staðargróðri og græðlingum). Þar til viðbótar má telja „hefðbundna uppgræðslu“ með grasfræi og áburði, sem er sú aðferð er hingað til hefur verið mest notuð við uppgræðslu vegna vegagerðar.

Á námskeiðinu verður gerð grein fyrir þessum aðferðum og möguleikum á  að innleiða þær aðferð á mismundandi framkvæmdasvæðum. 

Einnig verður farið í vettvangsferð þar sem mismunandi útfærslur á mismunandi aðferðum verða skoðaðar.

Kennarar: Ása L. Aradóttir prófessor við LbhÍ, Járngerður Grétarsdóttir lektor við LbhÍ, Magnea Magnúsdóttir umhverfis- og landgræðslustjóri Orku náttúrunnar, Matthildur B. Stefánsdóttir deildarstjóri umhverfisstjórnunar hjá Vegagerðinni og Óskar Örn Jónsson forstöðumaður eða Gísli Gíslason verkefnastjóri hjá framkvæmdadeild Vegagerðarinnar.

Tími: Fim. 12. okt, kl. 8:30-17:20 hjá LbhÍ á Keldnaholti í Reykjavík og vettvangsferð 

Verð: 18.900 kr. 

Á döfinni