Fréttir 21. febrúar 2020

Félagsmál landbúnaðarins í brennidepli

Vilmundur Hansen

Búnaðarþing 2020 verður haldið í Bændahöllinni 2. og 3. mars næst­komandi. Meðal mála á dagskrá eru endurskoðun félagskerfis landbúnaðarins, jafnréttismál, umhverfismál og málefni Velferðar­sjóðs BÍ.

Á þinginu verður lagt til að mótað verði nýtt skipulag á félagskerfi landbúnaðarins til að auka skil­virkni og bæta nýtingu fjármuna. Markmiðið er einnig að ná fram sem breiðastri samstöðu meðal bænda um félagskerfið og auka þannig slagkraft hagsmunagæslunnar. Jafnframt að finna leiðir til að fjármagna rannsóknir til að stuðla að framþróun og fagmennsku í landbúnaði.

Drög að jafnréttisstefnu

Með jafnréttisáætlun vilja Bænda­samtök Íslands stuðla að jafnrétti kynjanna, jafnri stöðu og virðingu kvenna og karla í félagskerfi sínu, með því að ryðja úr vegi hindrunum sem geta verið á vegi kvenna og karla. Áætluninni er ætlað það hlutverk að skoða og endurmeta aðstæður á hverjum vinnustað og tryggja sambærilega möguleika fyrir alla starfsmenn. Auknu jafnrétti fylgja ný verkefni, meiri stöðugleiki og aðdráttarafl fyrir nýtt starfsfólk. Stjórnendur og starfsfólk taka höndum saman og vinna markvisst að jafnrétti með hagsmuni allra í huga.

Lífrænn landbúnaður

Lögð verður fram tillaga um drög að opinberri stefnumótun fyrir lífrænan landbúnað á Íslandi, þar sem markmiðið er að leggja grunn að stefnu fyrir lífrænan landbúnað á Íslandi. Að leggja mat á möguleika lífræns landbúnaðar til útbreiðslu hér á landi og skilgreina markmið þar um.

Í greinargerð með tillögunni segir að staðan í loftslagsmálum knýi á um breytingar í landbúnaði en hér á landi vegur hvað þyngst nauðsyn þess að dregið verði úr notkun á tilbúnum áburði sem allur er innfluttur. Jafnframt verði að bæta nýtingu búfjáráburðar og auka notkun annarra lífrænna áburðargjafa af ýmsu tagi.

Velferðarsjóður BÍ

Í tillögu um Velferðarsjóð BÍ er farið fram á að reglum sjóðsins verði breytt þannig að einstök búgreinafélög geti sótt um styrki til að fara í fyrirbyggjandi verkefni sem miða að því að koma í veg fyrir tjón á afurðum og búfé.

Styrkir til einstakra búgreina­félaga geti aldrei orðið hærri en sem nemur þeirri fjárhæð sem viðkomandi búgrein átti inni í B-deildinni þegar sjóðurinn var stofnaður.

Þingið hefst klukkan 10.30 með skýrslu formanns og fram­kvæmdastjóra BÍ og umræðum um fjármál en formleg setningarathöfn verður í Súlnasal Hótel Sögu klukkan 12.00, mánudaginn 2. mars. 

Erlent