Frá og með áramótum eru ökumenn snjósleða, fjórhjóla og torfærumótorhjóla ótryggðir með öllu lendi þeir í slysi við notkun tækjanna.
Frá og með áramótum eru ökumenn snjósleða, fjórhjóla og torfærumótorhjóla ótryggðir með öllu lendi þeir í slysi við notkun tækjanna.
Mynd / BBL
Skoðun 5. desember

Varúð! Afturför í tryggingarvernd

Höfundur: Óðinn Elísson, lögmaður hjá Fulltingi

Nú um áramótin taka gildi ný lög um ökutækjatryggingar. Þar er afnumin sú skylda eigenda torfærutækja, snjósleða, fjórhjóla og torfærumótorhjóla að tryggja ökumenn tækjanna sérstaklega. Sú skylda hefur verið við lýði síðan árið 1988 og voru helstu rök fyrir þeirri skyldu þau að hættueiginleikar allra vélknúinna ökutækja væru svo miklir að eðlilegt væri að slysatryggingar ökumanna þeirra væru lögbundnar og bótagreiðslur færu eftir reglum skaðabótalaga. Þessi hætta hefur ekki minnkað, hún hefur jafnvel aukist með kraftmeiri tækjum og verður ekki séð hvað kallar á breytingu varðandi þessi tilteknu tæki. Þá vaknar einnig spurningin, til hagsbóta fyrir hvern er lagabreytingin?

Ökumenn ótryggðir með öllu

Þessi breyting um áramót kann að láta lítið yfir sér, en felur í sér verulega afturför frá því sem núgildandi lög áskilja. Hún þýðir að frá og með áramótum eru ökumenn snjósleða, fjórhjóla og torfærumótorhjóla ótryggðir með öllu lendi þeir í slysi við notkun tækjanna. Hún þýðir einnig að allir sem leigja sér vélsleðaferð eða fjórhjólaferð eru ótryggðir sem ökumenn á tækjunum verði þeir fyrir slysi. Þetta gildir einnig um bændur, veiðimenn, hjálparsveitarmenn og aðra sem nota t.d. fjórhjól eða vélsleða.

Þetta þýðir á mannamáli að tekjutap vegna óvinnufærni, útlagður kostnaður vegna læknismeðferða og varanlegar afleiðingar slyssins fást ekki bættar.

Tryggingafélögin

Þrátt fyrir að þessi lagbreyting sé vond og illskiljanleg þá er sennilega öllu verri sú ákvörðun flestra tryggingafélaganna að ákveða að hætta að selja eigendum þessara tækja slysatryggingu ökumanns og eiganda frá og með næstu áramótum. Þetta þýðir einfaldlega að eigandi fjórhjóls eða vélsleða getur ekki keypt þá tryggingu sem áður var lögbundin, þrátt fyrir að hann óski eftir því og sé tilbúinn að greiða fyrir það iðgjald. Ég hvet því eigendur torfærutækja til að kanna hvernig þessu verður háttað hjá þeirra tryggingafélagi.

Þessi ákvörðun flestra tryggingafélaganna er vægast sagt sérkennileg því að þó svo að með lögunum sé felld niður skylda til að kaupa þessa tryggingu þá banna þau tryggingafélögunum ekki á nokkurn hátt að halda áfram að selja hana þeim sem vilja kaupa hana og greiða fyrir. Ég hélt í einfeldni minni að rekstur tryggingafélaga gengi út á að selja tryggingar, þeim sem vilja kaupa þær.

Flest tryggingafélögin benda nú hins vegar viðskiptavinum sínum á að þeir geti keypt sér almenna slysatryggingu sem er allt önnur vernd og lakari en slysatrygging ökumanns og eiganda var áður.

Með öðrum orðum þá er þessi lagabreyting og ákvörðun flestra tryggingafélaganna í kjölfarið mikil afturför frá því sem hefur verið um áratuga skeið í slysatryggingavernd til handa þeim sem eiga og nota torfærutæki.

Óðinn Elísson, lögmaður hjá Fulltingi

Danskt drykkjarvatn
Skoðun 28. september

Danskt drykkjarvatn

Sumarið kom, sá og sigraði með ferðalögum landsmanna um land allt. Blómlegar sve...

Í mótlætinu geta falist tækifæri
Skoðun 25. september

Í mótlætinu geta falist tækifæri

Áföll af ýmsum toga geta oft haft skelfilegar afleiðingar fyrir einstaklinga og ...

Ríkidæmi þjóðar
Skoðun 11. september

Ríkidæmi þjóðar

Orðatiltækið enginn veit hvað átt hefur fyrr en misst hefur, lýsir vel því hugsu...

Misræmi í inn- og útflutningstölum frá ESB
Skoðun 10. september

Misræmi í inn- og útflutningstölum frá ESB

Enn af tollamálum, forysta Bændasamtakanna hefur á síðustu vikum fundað með fjár...

Enn um endurheimt votlendis
Lesendabásinn 7. september

Enn um endurheimt votlendis

Alllengi hefur mig undrað hve margir bændur virðast vera andsnúnir eða feimnir v...

Hinir óæðri
Skoðun 21. ágúst

Hinir óæðri

Það eru mikil átök í fræðslumálum sem snerta landbúnaðinn um þessar mundir. Má ...

Göngur og réttir með öðrum brag
Skoðun 20. ágúst

Göngur og réttir með öðrum brag

Nú líður að því að bændur fari til fjalla og smali saman búfénaði sem gengið hef...

Gætum hagsmuna hver annars
Skoðun 5. ágúst

Gætum hagsmuna hver annars

Það er áþreifanleg spenna í þjóðfélaginu þrátt fyrir að nú séu flestir landsmenn...