Icelandic Lamb markaðssetur lambakjöt á innanlandsmarkaði
Mynd / Icelandic Lamb
Lesendabásinn 14. október

Icelandic Lamb markaðssetur lambakjöt á innanlandsmarkaði

Höfundur: Hafliði Halldórsson 

Hlutverk markaðsstofunnar Icelandic Lamb breyttist í september þegar  heimild til markaðssetningar til íslenskra neytenda fékkst með nýsamþykktum viðauka við samning Markaðsráðs Kindakjöts og Atvinnuvegaráðuneytisins um Aukið virði sauðfjárafurða. Samkvæmt viðaukanum verður markaðsstofunni heimilt að vinna að kynningar- og ímyndarmálum fyrir sauðfjárrækt undir formerkjum Icelandic Lamb á innanlandsmarkaði og unnið að frekari auðkenningu  matvæla úr sauðfjárafurðum. 

Undirbúningur er komin langt á veg og munu íslenskir neytendur sjá og heyra fyrstu auglýsingarnar síðar í haust en sérstök áhersla verður lögð á viðurkenningu og verndun sérstöðu íslensks lambakjöts. 

Horft til áhuga neytenda á upprunavottunum

Við undirbúning ímyndaherferðar til íslenskra neytenda var horft sérstaklega til niðurstaðna kannana sem framkvæmdar voru af Maskínu fyrir Icelandic Lamb fyrr á þessu ári.  Kannað var viðhorf neytenda til upprunamerkinga á kjötvöru og áhrif afnáms frystiskyldu á kauphegðun þeirra. Niðurstöður sýna að  áhugi Íslendinga á upprunamerkingum fer vaxandi en 89,1% svarenda sögðu upprunamerkingar á matvöru skipta sig máli. Íslenskt lambakjöt er fyrsta og eina íslenska matvaran sem hefur fengið verndun á afurðaheiti sínu hérlendis. Icelandic Lamb tók mikilvægt skref í september þegar umsókn um „Protected Designation Of Origin“ upprunavottun fyrir íslenskt lambakjöt var send til umsagnar hjá ESB.

Neytendur kjósa íslenskar matvörur


Nú sem fyrr er mikilvægt að tryggja íslenskum neytendum auðskiljanlegar upprunavottanir á íslenskar kjötvörur. Niðurstöður fyrrnefndrar könnunar Maskínu á viðhorfi neytenda til innflutts kjöts  sýnir að neytendur séu líklegri til þess að velja íslenskt lambakjöt fram yfir innflutt, eða 84,5% svarenda. Til þess að meta möguleg áhrif verðhækkunar á íslensku lambakjöti  kannaði Icelandic Lamb hvort svarendur væru líklegri til þess að kaupa innflutt lambakjöt ef það væri ódýrara en íslenskt.  74,2% svarenda sögðust frekar kaupa íslenskt lambakjöt þrátt fyrir tilkomu ódýrari staðgönguvöru en einungis 12,9% sögðu frekar velja ódýrara innflutt lambakjöt. Svörin eru skýr og sýna svart á hvítu vilja Íslendinga til þess að styðja við íslenska framleiðslu og að skýrar upprunamerkingar matvæla séu þarfar og löngu tímabærar til að aðgreina íslenskar matvörur frá vaxandi erlendri samkeppni.

Starfsmenn Icelandic Lamb horfa bjartsýnir til framtíðar og hlakka til að takast á við nýjar áskoranir á innanlandsmarkaði.

Hafliði Halldórsson 
Framkvæmdastjóri
Icelandic Lamb

Hverfur Grænlandsjökull?
Lesendabásinn 21. október

Hverfur Grænlandsjökull?

Fyrirsögn á grein í Morgunblaðinu 17. ágúst og orð í fleiri fjölmiðlum, í þá ver...

Gömul og góð búnaðarþingsmál
Lesendabásinn 20. október

Gömul og góð búnaðarþingsmál

Ég sat mitt fyrsta búnaðarþing 2001 og sat síðasta búnaðarþing mitt árið 2015.  ...

Uppbygging um allt land
Lesendabásinn 20. október

Uppbygging um allt land

Síðastliðinn vetur var viðburðaríkur svo ekki verði meira sagt. Óveður geisuðu, ...

Icelandic Lamb markaðssetur lambakjöt á innanlandsmarkaði
Lesendabásinn 14. október

Icelandic Lamb markaðssetur lambakjöt á innanlandsmarkaði

Hlutverk markaðsstofunnar Icelandic Lamb breyttist í september þegar  heimild ti...

Ekki meira hringl með landbúnaðarstefnu
Lesendabásinn 14. október

Ekki meira hringl með landbúnaðarstefnu

Eftir hverju erum við að bíða – er ekki komið nóg?
Lesendabásinn 1. október

Eftir hverju erum við að bíða – er ekki komið nóg?

Þann 6. ágúst síðastliðinn varð banaslys á Austurlandi, nánar tiltekið í Svínada...

Vangaveltur
Lesendabásinn 22. september

Vangaveltur

Eftir áramótin kom frétt um að ekki hefði tekist að innheimta umferðarlagabrotas...

Skrúðgarðyrkja er iðnnám
Lesendabásinn 22. september

Skrúðgarðyrkja er iðnnám

Nú þegar umræðan um nýjan garðyrkjuskóla er komin í gang er ekki úr vegi að huga...