Engin frystiskylda er lengur á innflutningi á kjöti.
Fréttir 08. janúar 2020

Reglur tóku gildi um áramótin sem heimila innflutning á hráum ófrosnum búvörum

smh

Um áramótin tóku gildi reglur sem heimila innflutning á hráu ófrosnu kjöti, ferskum eggjum og ógerilsneyddri mjólk frá Evrópska efnahagssvæðinu.

Forsöguna má rekja til breytinga á lögum um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim í sumar til að heimila þennan innflutning, í kjölfar EFTA-dóms frá því í nóvember 2017. Þar var komist að þeirri niðurstöðu að innflutningseftirlit á Íslandi með hrárri og unninni kjötvöru, eggjum og mjólk samræmdist ekki samningum um Evrópska efnahagssvæðið. Eftir lagabreytingu er ekki lengur nein frystiskylda fyrir hrátt kjöt og ekki þarf að sækja um sérstakt leyfi til Matvælastofnunar um innflutning á matvælum frá löndum á Evrópska efnahagssvæðinu.

Viðbótartryggingar fyrir salmonellu

Heimild Íslands til að beita reglum um viðbótartryggingar vegna salmonellu í innfluttu kjúklinga- og kalkúnakjöti og eggjum var samþykkt í upphafi síðasta árs. Viðbótartrygging vegna salmonellu í innfluttu svína- og nautakjöti var svo samþykkt á fundi sameiginlegu EES-nefndarinnar 25. október á síðasta ári. Í því felst að fyrir ferskt alifugla-, nauta- og svínakjöt þarf að fylgja viðskiptaskjal frá sendanda afurðanna þar sem allar uppruna- og rekjanleikjaupplýsingar er að finna – og staðfesting á neikvæðum niðurstöðum salmonellugreininga. Komi afurðirnar frá landi sem er með sambærilegar viðbótartryggingar, eins og Svíþjóð, Finnlandi eða Noregi, þarf ekki staðfestingu á þessu.

Leyfisveitingakerfi Matvælastofnunar um innflutning er lagt niður og færist ábyrgðin nú yfir á innflutningsaðilana sjálfa. Opinber vöktun verður þó með salmonellu í innfluttum kjötafurðum og eggjum og kampýlóbakter í innfluttu alifuglakjöti. Sérreglur sem atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið hefur unnið að um kampýlóbakter í ófrosnu alifuglakjöti miða að því að koma í veg fyrir að fólk sýkist og draga úr líkum á því að kampýlóbakter-mengað kjöt berist til landsins. Í þeim felst að til að mega setja ferskt ófrosið kjöt á markað verða innflutningsaðilar að krefjast niðurstaðna greininga áður en vöru er dreift á markað, þar sem staðfest er að kampýlóbakter hafi ekki geinst í kjötinu.