Fremst á myndinni er elsta bygging Aberystwyth Háskóla í Wales, upprunalega reist sem hótel fyrir járnbrautina frá London í Englandi, 300 km. í burtu. Í háskólanum eru nú um 8.000 stúdentar. Nýi dýralæknaskólinn er að rísa á Penglais hæð sem grillir í efs
Fræðsluhornið 06. maí 2020

Fyrsti dýralæknaskólinn í Wales stofnaður við Aberystwyth-háskóla

Dr. Ólafur R. Dýrmundsson
Í ljósi þess heimsfaraldurs sem nú  gengur yfir er farið að ræða í vaxandi mæli um leiðir til að bæta bæði fæðu- og matvælaöryggi þjóða. Á meðal þess sem nú er víða ofarlega á baugi er efling rannsókna og kennslu í búvísindum og dýralæknisfræðum til að renna styrkari stoðum undir landbúnaðarframleiðslu, sérstaklega á heimaslóðum. Alltaf mun reynast best hinn holli, heimafengni baggi.
 
Mikill landbúnaður í Wales
 
Dr. Ólafur R. Dýrmundsson.
Gott dæmi um markvissa viðleitni til að efla landbúnað er sú ákvörðun Aberystwyth-háskóla í Wales frá 28. febrúar sl. að opna nýjan dýralæknaskóla sem tekur við fyrstu nemendunum í september 2021. Þar í bæ hefur verið búvísindanám á háskólastigi síðan árið 1878 en háskóli var stofnaður þar árið 1872. Því eiga kennsla og rannsóknir í þágu landbúnaðar sér langa sögu í Aberystwyth, bæði á sviðum búfjárræktar og jarðræktar, enda Wales þekkt innan Bretlandseyja fyrir blómlegar sveitir og mikla matvælaframleiðslu af ýmsu tagi.
 
Góður faglegur grundvöllur
 
Reyndar er liðin rúmlega öld síðan rannsóknir á búfjársjúkdómum og kennsla um þá hófst í tengslum við búvísindanámið í Aberystwyth og dýralæknar hafa lengi verið á meðal kennaraliðsins. Naut höfundur góðs af  á námsárunum í Aberystwyth 1966–1972. Ákveðið skref var stigið í september 2015 þegar stofnað var til sérstakrar þriggja ára B.Sc. námsbrautar í lífvísindum með áherslu á dýrasjúkdóma. Próf af henni hefur gefið góða starfsmöguleika og er sagt prýðilegur undirbúningur undir námið í nýja dýralæknaskólanum.  Nú hefur skrefið verið stigið til fulls með stofnun fyrsta dýralæknaskólans í Wales en til þessa hafa þeir næstu verið í Liverpool og Bristol í Englandi.
 
Blómleg sveitabyggð í Ceredigion sýslu við Cardigan flóa, skammt frá Aberystwyth. Helstu búgreinarnar eru sauðfjárrækt og nautgriparækt, bæði mjólkur og kjötframleiðsla. Bændur í Wales leggja mesta áherslu á að nýta graslendi sem best, bæði til beitar og fóðuröflunar. Lífræn ræktun, studd búvísindarannsóknum í Aberystwyth Háskóla, hefur eflst mikið síðustu áratugina.
 
Tilhögun dýralæknanámsins
 
Náminu í hinum nýja dýra­læknaskóla í Aberystwyth verður þannig háttað að kennslan verður þar fyrstu tvö árin, en þrem síðari árunum verja nemendurnir í Konunglega Dýralæknaskólanum (Royal Veterinary College - RVC) í Hawkshead í Hertfordshire, skammt norður af Lundúnum. Því verða dýralæknar með B.V.Sc. gráðu útskrifaðir af skólunum tveim í sameiningu. Prófessor Christianne Glossop, yfirdýralæknir í Wales, og prófessor Stuart Reid, rektor Konunglega Dýralæknaskólans,  hafa bæði lýst yfir mikilli ánægju með þetta samstarf skólanna sem þau telja að muni verða til heilla fyrir kennslu, rannsóknir og störf dýralækna í Wales og víðar í framtíðinni. Nýi dýralæknaskólinn í Aberystwyth verður hluti þeirrar stofnunar Háskólans í Aberystwyth sem sameinar þau vísindi sem snúa að líffræði, umhverfi og landbúnaði (Institute of Biology, Environmental and Rural Sciences – IBERS) og verður til húsa í fræðasetri sem er að rísa á Penglais hæð, kostað að hluta með gjafafé frá fyrrverandi nemendum. Þess má geta að þaðan er fögur útsýn yfir gamla bæinn og Cardigan-flóa.
 
Áhersla á gæði kennslu og ánægju nemenda
 
Flestir okkar ágætu dýralækna hafa numið í Danmörku, Noregi og Þýskalandi, fáir á Bretlandseyjum. Vegna tengsla minna við Háskólann í Aberystwyth, allt frá námsárunum þar, er mér kunnugt um að mikið hefur verið lagt í undirbúning nýja dýralæknaskólans um all langt árabil. Því ættu íslenskir stúdentar sem hafa hug á dýralæknanámi að kanna þá kosti sem bjóðast þar þegar kemur að umsóknum til erlendra háskóla. Eitt er víst að Háskólinn í Aberystwyth nýtur mikil álits á Bretlandseyjum. Bæði árin 2018 og 2019 fékk hann sérstaka viðurkenningu vegna gæða kennslunnar og nú í ár, 2020, hlýtur hann viðurkenningu sem besti háskólinn í Wales (The Sunday Times Good University Guide). Þá fékk hann á liðnu ári næsthæstu einkunn allra breskra háskóla fyrir ánægju nemenda með námið og aðstöðu til þess (National Student Survey). 
 
Upplýsingar um nýja dýra­læknaskólann í Aberystwyth er að finna á  https://www.aber.ac.uk/en/vet-sci/  Einnig má senda tölvupóst til Arthur Dafis upplýsingafulltrúa í netfangið: aid@aber.ac.uk.
 
Dr. Ólafur R. Dýrmundsson
oldyrm@gmail.com
Höfundur er fulltrúi Íslands sem tengiliður í hópi fyrrverandi erlendra nema við Háskólann í Aberystwyth í Wales ( International Alumni Services).