Mynd/BBL
Fréttir 28. mars 2017

MAST nær ekki að sinna öllum lögbundnum skyldum sínum

smh

Skýrslu vegna stjórnsýsluúttektar á Matvælastofnun (MAST) var skilað til atvinnu- og nýsköpunarráðuneytisins í gær. Í skýrslunni kemur  meðal annars fram að MAST nær ekki að sinna öllum lögbundnum skyldum sínum og mikið álag er á stjórnendum og starfsmönnum. Þá starfar stofnunin ekki nægilega vel sem samstillt heild, auk þess sem ímynd stofnunarinnar meðal eftirlitsþega og almennings sé ekki nægilega góð.

Gunnar Bragi Sveinsson, þáverandi sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra síðustu ríkisstjórnar, setti í byrjun desembermánaðar á síðasta ári af staða vinnu á úttekt á starfsemi Matvælastofnunar í kjölfar svokallaðs Brúneggjamáls. Var þeim doktor Ólafi Oddgeirssyni, dýralækni og framkvæmdastjóra ráðgjafarfyrirtækisins Food Control Consultants Ltd. í Skotlandi, og Bjarna Snæbirni Jónssyni stjórnunarráðgjafa falið að gera úttektina.

Var þeim gert að fara yfir verkferla Matvælastofnunar hvað varðar eftirlit með lögum um dýravelferð og matvælaeftirlit, greina starfsaðferðir og bera saman við það sem almennt gerist hjá sambærilegum stofnunum í Evrópu. Í skýrslunni er farið yfir starfsemi MAST, þróun, verklag og lagðar til leiðir til úrbóta. Það kemur fram að stofnunin býr að verðmætum mannauði en styrkja þurfi starf stofnunarinnar, meðal annars með markvissari stjórnun og stefnumótun, skýrari verklagsreglum og betri miðlun upplýsinga. Jafnframt sé þörf á heildstæðri matvælastefnu auk þess sem skipulag matvælaeftirlits sé of flókið.

MAST segir í tilkynningu vegna útgáfu skýrslunnar að stofnunin muni „vinna áfram með tillögur skýrsluhöfunda í skýrsluhöfunda í samstarfi við þriggja manna verkefnisstjórn sem ráðuneytið mun skipa í kjölfarið með það að markmiði að styðja frekar við starfsemi stofnunarinnar. Samhliða þeirri vinnu verður unnið áfram að nýjum lögum um Matvælastofnun sem skilgreina munu betur hlutverk stofnunarinnar, skyldur og heimildir.“

Hægt er að nálgast skýrsluna á vef ráðuneytisins:

Úttekt á Matvælastofnun