Vettvangsskoðun vegna fyrirhugaðrar línulagningar.
Fréttir 28. október 2019

Landsnet undirbýr umhverfismat fyrir Blöndulínu 3

Margét Þóra Þórsdóttir
Landsnet hefur hafið undir­búning að umhverfismati á Blöndulínu 3 en um er að ræða  220 kílóvatta háspennulínu sem fyrirhugað er að leggja frá Blönduvirkjun til Akureyrar. Tilgangur  fram­kvæmdarinnar er að styrkja meginflutningskerfi raforku á Norðurlandi en jafnframt er hún áfangi í því að auka flutningsgetu byggðalínuhringsins.
 
Lega línunnar er fyrirhuguð um fimm sveitarfélög, Húna­vatnshrepp, Sveitarfélagið Skaga­fjörð, Akrahrepp, Hörgár­sveit og Akureyrarbæ.
 
Samtal og samráð við íbúa
 
Elín Sigríður Óladóttir, samráðs­fulltrúi á þróunar- og tæknisviði Landsnets.
Elín Sigríður Óladóttir, sam­ráðs­fulltrúi á þróunar- og tækni­sviði Landsnets, segir að undirbúningsferlið felist meðal annars í því að eiga samtal við hagsmuna­aðila með stofnun verkefna­ráðs Blöndulínu 3 þar sem í sitja fulltrúar frá sveitar­félögum, náttúru­verndarsamtökum, atvinnu­­þróunar­félögum og fleiri. Land­­eigendum verða kynnt áform bréfleiðis og á fundi en auk þess verður haldinn opinn íbúafundur á svæðinu.
 
„Í gegnum samráð og samtal, rannsóknir og greiningar verður farið í gegnum mat á umhverfis­áhrifum og við fáum betri mynd á hvert verkefnið er, hvað er hægt að gera og m.a. hvernig línuleiðinni verður háttað,“ segir hún en áætlað er að fyrsti samráðsfundur verði um næstu mánaðamót, október-nóvember.
 
„Á samráðsfundum er farið yfir alla þætti málsins, hlustað á þær ábendingar og annars konar lausnir sem gjarnan koma fram. Við erum með samtali við fólkið sem að kemur að gera meira í þessum efnum en lögboðið er og okkur er skylt að gera, en með því aukum við gagnsæi og fleiri taka þátt í ferlinu.“
 
Nýtt umhverfismat í stað þess sem fyrir er
 
Landsnet  hyggst að sögn Elínar byggja upp flutningskerfi á Norð­austurlandi með þremur línum. Þær eru Kröflulína 3 frá Kröfluvirkjun í Fljótsdalsstöð en á þeirri leið eru hafnar framkvæmdir við lagningu línunnar, Hólasandslína 3  er síðan fyrirhuguð frá Kröflu til Akureyrar og er umhverfismati á þeirri leið u.þ.b. að ljúka. 
 
Þriðja línan er Blöndulína 3 frá Blönduvirkjun til Akureyrar. Sú lína er rúmlega 100 kílómetrar og er eins og áður segir umhverfismat vegna framkvæmdarinnar að hefjast. Elín segir að fyrir liggi eldra umhverfismat á línuleiðinni en með tilliti til breyttra áherslna í umhverfismati, m.a. kröfu um nánari umfjöllun um valkosti framkvæmda, er ætlunin að vinna nýtt umhverfismat fyrir línuna. Nákvæm útfærsla á línuleiðinni liggur ekki fyrir en Elín segir að undirbúningsferli sé að hefjast.  
 
„Við tökum komandi vetur í fyrsta áfanga undirbúnings og stefnum að því að senda út drög að matsáætlun fljótlega á næsta ári,“ segir hún. 
 
Skylt efni: Blöndulína 3 | Landsnet