Íslenskar kótilettur.
Fréttir 25. júlí 2019

Erlendir lambahryggir verða fluttir til landsins

Vilmundur Hansen

Ráðgjafarnefnd um inn- og útflutning landbúnaðarvara hefur lagt til við landbúnaðarráðherra að gefinn verði út tímabundinn innflutningskvóti á lækkuðum tollum til að bregðast við skorti á innlendum lambahryggjum og hryggjarsneiðum.

Tillaga nefndarinnar er að á tímabilinu 29. júlí til 30. ágúst megi flytja inn lambahryggi og sneiðar með magntolli.

Félag atvinnurekenda hefur gert athugasemdir við tímabilið sem um ræðir og telur fjórar vikur skamman tíma til að finna kjöt og koma því til landsins.

Ólafur Stephensen, framkvæmda-stjóri Félags atvinnurekenda, segir meðal annars á heimasíðu FA að legið hafi fyrir vikum saman að það stefndi í skort á lambahryggjum. Hann segir einnig að innlendar afurðastöðvar hafi selt lambahryggi til útlanda í stórum stíl, á verði sem er miklu lægra en það sem innlendri verslun stendur til boða. „Þannig er búinn til skortur,“ segir Ólafur.

SS á nóg af hryggjum

Steinþór Skúlason, forstjóri Slátur­félags Suðurlands, segir að SS eigi nóg af hryggjum til að mæta eftirspurn þeirra viðskiptavina sem hafa verslað við fyrirtækið miðað við eðlilega sölu.

„Ég á þar ekki við að við getum selt viðskiptavinum okkar til endursölu til einhverra annarra. Það er því ekki skortur á hryggjum hjá okkur en við liggjum náttúrlega ekki með aukabirgðir til að mæta skorti hjá öðrum sláturleyfishöfum. Við reynum af fremsta megni að selja skrokka í réttum hlutföllum og jafnt þannig að það sé alltaf til svipað magn af lærum, frampörtum og hryggjum í birgðum.“
Steinþór segist ekki vita hvernig birgðastaðan á hryggjum er hjá öðrum sláturleyfishöfum en nokkrir aðilar hafi viljað kaupa verulegt magn af SS.

„Það er misskilningur að við höfum verið að selja hryggi á undir verði til útlanda til að hækka verð innanlands. Í fyrsta lagi verður hver sláturleyfishafi að taka sínar ákvarðanir enda ólöglegt að hafa samráð um söluna og búa þannig til skort og því af og frá að um samráð sláturleyfishafa sé að ræða.

Misskilningurinn sem um ræðir byggir á því sem er kallað „13 rifja klofinn hryggur“ og hefur verið seldur í töluverðu magni til Spánar og fer í tollanúmer sem kallast hryggir. Afurðin er tekin af minnstu skrokkunum og er í raun allt önnur vara og innan við helmingur þess sem Íslendingar eiga að venjast og vilja kaupa sem hrygg. Í þetta eru valdir minnstu skrokkarnir sem hafa hryggi sem eru varla boðlegir á innanlandsmarkaði,“ segir Steinþór Skúlason.